Słoneczka-archiwum
bird
sun

Słoneczka-archiwum

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: CZERWIEC

 

Tydzień 1: Moje prawa

Tydzień 2: Dżungla

Tydzień 3: Hop, do szkoły!

Tydzień 4: Hop, na wakacje!

Umiejętności dziecka zdobywane w czerwcu w grupie „Słoneczka”:

 

 • Posługuje się określeniami długości; mierzy długość przedmiotów.

 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

 • Przelicza elementy.

 • Zna cyfry i liczbę 10.

 • Rozróżnia kierunki (strona prawa – strona lewa).

 • Klasyfikuje przedmioty według określonej zasady.

 • Uważnie słucha tekstów literackich.

 • Dzieli słowa na sylaby.

 • Wyróżnia głoski w słowach.

 • Rozpoznaje litery.

 • Jest sprawne manualnie.

 • Rysuje wzory literopodobne.

 • Odczytuje informacje zapisane w formie symboli.

 • Rozwiązuje krzyżówki.

 • Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.

 • Wie, jak wygląda dżungla i jakie zwierzęta w niej żyją.

 • Wykonuje prace plastyczne i plastyczno-techniczne.

 • Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.

 • Utrzymuje porządek w miejscu pracy.

 • Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru.

 • Muzykuje z użyciem instrumentów.

 • Uczestniczy w zabawach dramowych.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych i muzycznych.

 • Jest sprawne fizycznie.

 • Wymienia miejsca, w których można spędzać wakacje.

 • Nazywa środki lokomocji.

 • Rozpoznaje nastroje i nazywa emocje.

 • Zna prawa dziecka.

 • Wymienia swoje obowiązki.

 • Współpracuje z koleżankami i kolegami.

 • Radzi sobie w trudnych sytuacjach.

 • Bawi się w szkołę.

 • Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo.

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MAJ

Tydzień 1: Powietrze,ogień, ziemia, woda

Tydzień 2: Dbam o przyrodę

Tydzień 3: Moje akwarium

Tydzień 4: Moja mama czarodziejka

 

Umiejętności dziecka zdobywane w maju w grupie „Słoneczka”:

 

 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne.

 • Przelicza elementy w zakresie 10.

 • Rozpoznaje litery.

 • Czyta sylaby i krótkie wyrazy.

 • Słucha z uwagą tekstów literackich.

 • Opowiada zgodnie z kolejnością zdarzeń.

 • Jest sprawne manualnie.

 • Sprawnie posługuje się nożyczkami.

 • Współpracuje z dziećmi podczas zabawy i wspólnej pracy.

 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne.

 • Rozróżnia owoce polskie i egzotyczne.

 • Rozumie potrzebę dbania o przyrodę (np. segregacji odpadów).

 • Wie, jakie warunki są potrzebne roślinie do życia.

 • Interesuje się zwierzętami podwodnego świata.

 • Wykonuje i rozpoznaje melodie charakterystyczne dla uroczystości narodowych (np. hymn narodowy).

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.

 • Porusza się przy muzyce i do muzyki.

 • Śpiewa piosenki.

 • Wyraża uczucia i emocje w stosunku do mamy.

 • Przygotowuje laurkę dla mamy.

 • Wie, jakie zawody wykonują rodzice.

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MARZEC

Tydzień 1:Mój przyjaciel

Tydzień 2: Książka

Tydzień 3: Wiosna tuż-tuż

Tydzień 4: W lesie

 

Umiejętności dziecka zdobywane w marcu:

 • Układa historyjki obrazkowe.

 • Określa ciężar przedmiotu.

 • Odwzorowuje układ z figur geometrycznych.

 • Przelicza w zakresie 10.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.

 • Wysłuchuje w wyrazach głoski.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter.

 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

 • Wie, jak powstaje książka.

 • Wie, na czym polega praca bibliotekarza.

 • Rozumie znaczenie pojęć: czytelnia, katalog, wypożyczalnia.

 • Posługuje się symbolami pogody.

 • Nazywa zjawiska atmosferyczne.

 • Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny.

 • Nazywa wybrane gatunki ptaków.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

 • Wykonuje pracę plastyczną z materiałów przyrodniczych.

   

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: LUTY

 

Tydzień 1: W zdrowym ciele zdrowy duch!

Tydzień 2: To mi się uda! To mi się udało!

Tydzień 3: Muzyka jest wszędzie

Tydzień 4: Lodowa kraina

 

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

 • Wyraża emocje, potrafi przedstawić i nazwać nastrój.

 • Układa szereg matematyczny według określonej zasady.

 • Określa ilość wody w naczyniu.

 • Nazywa kierunki względem własnej osoby.

 • Słucha uważnie czytanych tekstów.

 • Przelicza w zakresie 10.

 • Gra w gry planszowe.

 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: h, H, ł, Ł, k, K, w, W.

 • Wysłuchuje w wyrazach głoski: h, ł, k, w.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Wypowiada się na zadany temat.

 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w Arktyce i na Antarktydzie.

 • Wie, że woda zamarza.

 • Uczestniczy w wykonywaniu doświadczeń przyrodnicznych.

 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.

 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.

 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.

 • Wycina papierowe elementy nożyczkami.

 • Lepi z plasteliny.