Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MARZEC
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MARZEC

Tydzień 1:Mój przyjaciel

Tydzień 2: Książka

Tydzień 3: Wiosna tuż-tuż

Tydzień 4: W lesie

 

Umiejętności dziecka zdobywane w marcu:

 • Układa historyjki obrazkowe.

 • Określa ciężar przedmiotu.

 • Odwzorowuje układ z figur geometrycznych.

 • Przelicza w zakresie 10.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.

 • Wysłuchuje w wyrazach głoski.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter.

 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

 • Wie, jak powstaje książka.

 • Wie, na czym polega praca bibliotekarza.

 • Rozumie znaczenie pojęć: czytelnia, katalog, wypożyczalnia.

 • Posługuje się symbolami pogody.

 • Nazywa zjawiska atmosferyczne.

 • Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny.

 • Nazywa wybrane gatunki ptaków.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

 • Wykonuje pracę plastyczną z materiałów przyrodniczych.