Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MAJ
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MAJ

Tydzień 1: Powietrze,ogień, ziemia, woda

Tydzień 2: Dbam o przyrodę

Tydzień 3: Moje akwarium

Tydzień 4: Moja mama czarodziejka

 

Umiejętności dziecka zdobywane w maju w grupie „Słoneczka”:

 

 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne.

 • Przelicza elementy w zakresie 10.

 • Rozpoznaje litery.

 • Czyta sylaby i krótkie wyrazy.

 • Słucha z uwagą tekstów literackich.

 • Opowiada zgodnie z kolejnością zdarzeń.

 • Jest sprawne manualnie.

 • Sprawnie posługuje się nożyczkami.

 • Współpracuje z dziećmi podczas zabawy i wspólnej pracy.

 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne.

 • Rozróżnia owoce polskie i egzotyczne.

 • Rozumie potrzebę dbania o przyrodę (np. segregacji odpadów).

 • Wie, jakie warunki są potrzebne roślinie do życia.

 • Interesuje się zwierzętami podwodnego świata.

 • Wykonuje i rozpoznaje melodie charakterystyczne dla uroczystości narodowych (np. hymn narodowy).

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i rytmicznych.

 • Porusza się przy muzyce i do muzyki.

 • Śpiewa piosenki.

 • Wyraża uczucia i emocje w stosunku do mamy.

 • Przygotowuje laurkę dla mamy.

 • Wie, jakie zawody wykonują rodzice.