Stokrotki
bird
sun

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne LUTY

Temat tygodnia

„SPORT TO ZDROWIE”

31 styczeń – 04 lutego 2022r.

 • „Na narty!” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter n, N kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Na stoku narciarskim” – zabawa dydaktyczna, wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych, czytanie globalne: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon.
 • „Sporty zimowe” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech; poznanie nazw sportów zimowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 10.
 • „Bądźmy uczciwi”- rozmowa o uczciwości na podstawie opowiadania „Pięć złotych” J. Chmielewskiej, zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon.
 • „Zimowy trening” – zabawa dydaktyczna; zapoznanie z piosenką „Sypie śnieżek”, rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 10.
 • „Medale dla zawodników” – rozmowa na temat udziału w zawadach, doskonalenie umiejętności czytania globalnego wyrazów: podium, zawodnik, kibic, medal.
 • „Medale” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem masy plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia

„DBAM O ZDROWIE”

07 – 11 lutego 2022r.

 • „S jak sanki” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter s, S kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Zimowe zabawy” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Dbamy o higienę” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 6, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 10.
 • „Dobre rady dla zdrowia” – rozmowa o zdrowym stylu życia na podstawie opowiadania M. Górnej „Lubimy owoce”, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem.
 • „Owocowy zawrót głowy” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowego talerzyka i kolorowego papieru, rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • „Taniec to zdrowie” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie kroku walczyka, rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 10.
 • „Piramida zdrowia” – zabawa dydaktyczna, poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia.
 • „Zdrowe kanapki” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie samodzielności podczas komponowania zdrowej kanapki, umiejętności posługiwania się sztućcami.

Temat tygodnia

„WIELKA WYPRAWA”

14 – 18 lutego 2022r.

 • „R jak rolki” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter r, R kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Czym podróżujemy” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenia ich na powietrzne, wodne i lądowe.
 • „Polecimy w świat” – zabawa matematyczna, zapoznanie z cyfrą 7, doskonalenie umiejętności dokładanego przeliczania, zapoznanie z różnymi pojazdami poruszającymi się w powietrzu.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.
 • „Odkrywcy to my” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o odkrywaniu na podstawie opowiadania J. M. Chmielewskiej „Dziennik Odkrywcy" i skrzynia skarbów”, kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk.
 • „Coś z niczego” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.
 • „Morska wyprawa” – zabawy muzyczne z chustą animacyjną, czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno- ruchowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.
 • „Wycieczka po Polsce” – zabawa dydaktyczna, nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • „Mapa naszej podróży” – zabawa dydaktyczna, konstruowanie gry planszowej.

Temat tygodnia

NASZE PODRÓŻE

21 – 25 lutego 2022r.

 • „G jak gazela” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter g, G kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Podróż w nieznane” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z ciekawostkami podróżniczymi, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci.
 • „Wypraw na biegun” – zabawa matematyczno – przyrodnicza, zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Inuitów, sposobem ich ubierania się, przemieszczania, budowania domów.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.
 • „Będziemy podróżnikami” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie różnorodności, poszerzanie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych.
 • „Podróżuję do .....” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastyczna z wykorzystaniem farb.
 • „Zwierzęta, które lubią mróz” – zabawa muzyczno- ruchowa, zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Mroźne marzenia”, kształtowanie umiejętności rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 12.
 • „Odkrywamy ciepłe kraje” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacenie słownictwa o wyrażenia: równik, Sahara, Afryka, Brazylia, poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata.
 • „Nasze zoo” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem wyprawki W9.

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne STYCZEŃ

Temat tygodnia

„PŁYNIE CZAS”

3 – 7 stycznia 2022r.

 • „Jesteśmy pomocni” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o niesieniu pomocy na podstawie opowiadania M. Chmielewskiej „Pędzel”; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania , oceny postępowania bohaterów.
 • „Warto pomagać!” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Dzień za dniem” – zabawa matematyczna, pamięciowe opanowani dni tygodnia według kolejności występowania, rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro oraz cykliczności występowania dni tygodnia, wprowadzenie znaku matematycznego „+” .
 • „Z jak zamek” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter z, Z kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Dawniej i dziś” – zabawa dydaktyczna, poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś, poznanie historii powstania zegara.
 • „Miesiąc za miesiącem” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z piosenką „Zegary”, zabawy rytmiczne do piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, pamięciowe opanowanie nazw miesięcy, rozumienie zasady następstwa czasu.
 • „Która godzina?” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem, rozumienie przydatności zegarów w życiu codziennym.
 • „Zegar” – zabawa plastyczno-techniczna z wykorzystaniem W6, konstruowanie zegara.

            Temat tygodnia

„MŁODSI I STARSI”

10 – 14 stycznia 2022r.

 • „Pomagamy młodszym i starszym” – zabawa dydaktyczna, poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym na podstawie opowiadania „Najlepszy prezent” I. Salach, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań, rozwijanie wrażliwości.
 • „Wazon dla babci” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem W7.
 • „Przyjęcie dla babci i dziadka” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, stosowanie pojęcia: tyle samo.
 • „B jak balon” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter b, B kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Babciu, dziadku, dzwonię do was” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy.
 • „Zabawy z babcią i dziadkiem” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie piosenki „Zegary”, doskonalenie umiejętności konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi i cierpliwego oczekiwania na możliwość zabrania głosu.
 • „Moi dziadkowie” – zabawa dydaktyczna, nauka wierszyka „Wiersz dla babci”W. Chotomskiej.
 • „Serce dla dziadka” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem W8.

Temat tygodnia

„WESOŁE FERIE ZIMOWE”

17 – 28 stycznia 2022r.

 • „Ślizgawka” – zabawa dydaktyczna; wzbogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza Ożogowskiej.
 • „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem granatowego brystolu i białej kredy.
 • „Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna; układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.
 • „Ciekawa zima” – zabawy badawcze; poznanie właściwości śniegu i lodu.
 • „Ach, ta zima!” – zabawa słowna; usprawnienie mięśni warg na podstawie wierszaJ. Suchorzewskiej.
 • „Zimowa kraina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, słoika wypełnionego wodą i brokatem.
 • „Biała zima” – zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza H. Ożogowskiej

 „Kto to?”, nauka wiersza na pamięć.

 • „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.
 • „Bałwanki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • „Z górki na pazurki” – zabawa tematyczna; wzbogacenie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających.
 • „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence;rozwijanie umiejętności gry na instrumentach; dostrzeganie zmian charakteru muzyki oraz wyrażanie jej ruchem.
 • „Zimowe baśnie” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla zimy na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”.
 • „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania E. Wagner.
 • „Zimowa serwetka” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem nożyczek i białej kartki,wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne - Grudzień

Temat tygodnia

„CORAZ ZIMNIEJ”

29 listopada – 03 grudnia 2021r.

 • „Ogrzewamy mieszkania” - zabawa dydaktyczna, poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła.
 • „Termofor” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowego papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Ubrania na ciepło i na zimno” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 5, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „Y jak w wyrazie lody” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter y, Y kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Lód i lody” – zabawa dydaktyczna, rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie.
 • „Wełniana historia” – zabawa dydaktyczna, poznanie znaczenia hodowli owiec, sposobu wykorzystania wełny, rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „Zimowe szaty zwierząt” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na temat przystosowania się zwierząt do warunków atmosferycznych na podstawie zdjęć.
 • „Lisy, zające czy sowy?” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym i kolorowego papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

Temat tygodnia

„ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA”

06 – 10 grudnia 2021r.

 • „Mikołajki w grupie Stokrotek” – zabawa dydaktyczna,kształtowanie radosnej postawy związanej ze zbliżającymi się świętami.
 • „Ubieramy choinkę” – wykonanie bombek, działanie dzieci, wspólne ubieranie drzewka, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Bombki”– zabawa matematyczna, przeliczanie, porządkowanie wg określonej cechy, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
 • „Świąteczne dekoracje”- zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego Mikołaja, budzenie świątecznego nastroju w grupie.
 • „Choinka” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem KP2.55, rozwijanie poczucia współgospodarza sali, odpowiedzialności za świąteczny wystrój.
 • „Razem zaśpiewajmy kolędę” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z piosenką „Święta, święta, święta”, rozwijanie pamięci słownej i muzycznej, podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych- kolędowanie, poszerzanie słownictwa dzieci o pojęcia: kolęda, pastorałka.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
 • „Kuchnia pachnąca świętami” – zabawa dydaktyczna, poznanie zwyczajów bożenarodzeniowych: przygotowanie 12 potraw na Wigilię, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem; podawanie nawa niektórych potraw.
 • „Dekorujemy pierniczki” – zabawa manualna, ozdabianie pierników, poznanie sposobów dekorowania pierniczków, rozwijanie sprawności manualnej.

            Temat tygodnia

„WESOŁYCH ŚWIĄT”

13 – 31 grudnia 2021r.

 • „Z życzliwością do innych” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie uczucia życzliwości dla innych, rozwijanie umiejętności wypowiedzi na temat: „Jak pomagam w przygotowaniach do świąt?”
 • „Mikołaj” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Aniołowie i pastuszkowie” – zabawa matematyczno-słuchowa, liczenie dźwięków, utrwalenie poznanych cyfr.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
 • „Wesołych Świąt” – zabawa dydaktyczna, poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych na podstawie opowiadania M. Strzałkowskiej „Boże Narodzenie”.
 • „Świąteczne obrazki” - zabawa tematyczna, wykonanie puzzli, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Świąteczne kolędowanie”- zabawa dydaktyczna, przypomnienie utworów                     o tematyce świątecznej. Śpiewanie, akompaniowanie do śpiewu.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
 • „Świąteczne życzenia” – zabawa dydaktyczna układanie życzeń dla Rodziców, utrwalenie znajomości własnego adresu.
 • „Kartka świąteczna” – wykonanie kartki z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Święta, święta, święta...” – zabawa dydaktyczna, poznanie zwyczajów związanych z polską tradycją świąt Bożego Narodzenia na podstawie wiersza T. Kubiaka „Wieczór wigilijny”.
 • „Gwiazdka” - wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowego papieru i brokatu.
 • „Kolorowe bombki” - zabawa matematyczna; rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 8.
 • „Wigilia w przedszkolu”- zabawy tematyczne; budowanie poczucia przynależności do rodziny przedszkolnej, utrwalenie wiadomości związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • „Komu jest potrzebne Boże Narodzenie” – zabawa dydaktyczna, słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy, rozmowa na temat opowiadania.
 • „Jak minęły Święta i jaki prezent otrzymałem/am pod choinkę?” – zabawy słowne, swobodne wypowiedzi dzieci, dzielenie się wrażeniami, przeżyciami z innymi.
 • „Mój prezent od Mikołaja” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Świąteczna gra” – zabawa matematyczna; rozgrywanie gry planszowej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 8.
 • „Święta na świecie” – zabawa dydaktyczna, poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze światami Bożego Narodzenia  w różnych krajach Europy.
 • „Łańcuchy choinkowe”- zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze sposobem łączenia ze sobą różnych materiałów, mierzenie ich długości poprzez porównywanie między sobą.
 • „Zabawa Sylwestrowa”- zabawa dydaktyczna, swobodne wypowiedzi dzieci na tematpowitania Nowego Roku.„Moc życzeń” - składanie sobie noworocznych życzeń.

 

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne - Listopad

Temat tygodnia

„MÓJ DOM - POLSKA”

02 – 05 listopada 2021r.

 • „Jak powstało państwo polskie?”- zabawa dydaktyczna, poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i białym orle”, kształtowanie szacunku do własnego państwa.
 • „Biały orzeł” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem ozdobnych dziurkaczy, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Stolice Polski” – zabawa matematyczna, kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze. „Na tle czerwonym biały orzeł” – zabawa tematyczna, poznanie nazw stolic z wykorzystaniem wiersza.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Polskie symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna, poznanie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
 • „Podróże po kraju” – zabawa dydaktyczna, zaznaczanie na mapie charakterystycznych miejsc polski, rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym.
 • „Prząsniczka” – zabawa dydaktyczna, poznanie utworu instrumentalnego, rozwijanie poczucia rytmu. „Sławni Polacy” – zabawa dydaktyczna – poznanie sylwetek sławnych Polaków.
 • „11 listopada” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z historią Narodowego Święta niepodległości na podstawie wiersza A. Paszkiewicz.
 • „Nasz kotylion” - wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z wykorzystaniem papieru, rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.

 

Temat tygodnia

„MOJE HOBBY”

08 – 12 listopada 2021r.

 • „E jak elf” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter e, E,kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Nasze zainteresowania” – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań na podstawie wiersza B. Zakrzewskiej „Co lubimy robić?”; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania poprawnych form fleksyjnych.
 • „Nasze zbiory” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Nam jesień niestraszna” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z piosenką, określanie nastroju piosenki, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesień” – zabawa dydaktyczna, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, rozmowa na temat ilustracji.
 • „Mokre na mokrym” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia

„ULUBIONE ZAJĘCIA”

15 – 19 listopada 2021r.

 

 • „W świecie wyobraźni” – zabawa dydaktyczna, rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania A. Edyk – Psut „Brama do świata wyobraźni”, odpowiadanie na pytania do tekstu, posługiwanie się rozbudowanymi zdaniami.
 • „Obłoki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Ciekawe zabawki” – zabawa matematyczna, wprowadzenie znaku matematycznego „=”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „U jak usta” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter u, U kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Malujemy deszczem i wiatrem” – wykonanie pracy plastycznej  z wykorzystaniem atramentu, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Pokój moich marzeń” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesteśmy konstruktorami” – praca plastyczno-techniczna, rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy, rozwijanie wyobraźni.
 • „Do celu” – zabawa matematyczna, poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, utrwalenie kierunków: w górę, w dół, w prawo.

 

Temat tygodnia

„NADCHODZI ZIMA”

22 – 26 listopada 2021r.

 • „Bądźmy odpowiedzialni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania J.M. Chmielewskiej „Lucek”, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów, poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność.
 • „Moje zwierzątko” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Szron i śnieg” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „K jak koc” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter k, K, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zabawa dydaktyczna, - kształtowanie postaw opiekuńczych wobec swojego misia i innych zabawek,integrowanie grupy podczas wspólnych zabaw.
 • „Zima przyjdzie jutro” – zabawa dydaktyczna, osłuchanie z piosenką, rozmowa na temat treści, zaznaczanie pierwszej miary taktu, nauka słów piosenki.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „Zimowe ubrania” - zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody, kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie.
 • „Ubrania na zimowe dni” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowego papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne - PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia

„IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

27 września – 01 październik 2021r.

 • „Wycieczka” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o wrażliwości na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej, poznanie charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu.
 • „Jesienne drzewa”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb i patyczków, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Zbieramy skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw drzew i ich owoców: kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczenia, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczenia.
 • „M jak most” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie liter m, M, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej  i wzrokowej wyrazów, ćwiczenia  w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów.
 • „Nasi chłopcy” - rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw z okazji „Dnia Chłopca”.
 • „Jesienny kujawiaczek” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z melodią i słowami piosenki, określenie nastroju utworu, rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3. Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności pokonywania przeszkód, ćwiczenie mięśni grzbietu, doskonalenie umiejętności poprawnego czworakowania.
 • „Barwy jesiennych dni” – zabawa dydaktyczna, określanie jesiennego nastroju, barw na podstawie wiersza „ Pora wesoła” M. Głogowskiego.
 • „Jesienne stworki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody.

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

04 – 8 październik 2021r.

 • „Przygotowania do zimy” –zabawa dydaktyczna, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajem zwierząt na podstawie wiersza B. Formy.
 • „Skarby wiewiórki Basi” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określenia liczebnikiem zbioru elementów.
 • „L jak lupa” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter l, L,kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jesienne zoo” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego „Zoo”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3. Rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności pokonywania przeszkód, ćwiczenie mięśni grzbietu, doskonalenie umiejętności poprawnego czworakowania.
 • „Zimowe mieszkania owadów” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania jej przez owady, rozumienie niszczenia domów owadów (mrowisko, ul).
 • „Tropiciele” – zabawa logiczna, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • „Mamy doniczki, trochę słomek, będą domki dla biedronek” – praca plastyczno-techniczna w grupach.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

11 – 15 październik 2021r.

 • „Zdrowo jemy”- zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców; kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych na podstawie opowiadania „Jak wygląda zdrowie?” J. M. Chmielewskiej.
 • „Warzywa z ogródka” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem włóczki, szablonu i talerzyka papierowego, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Witaminy z warzyw” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4. Rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu, ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia.
 • „T jak torba” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter t, T, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna, zagadki dotykowe, rozpoznawanie owoców na podstawie dotyku.
 • „Grzyby leśne skarby” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze słowami piosenki „Przepis na zdrowie”. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, dostrzeganie piękna i uroku lasu.
 • „O zielonym jeżu” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie informacji o jeżu na podstawie wiersza H. Bechlerowej, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Nasz jeżyk” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, kształtowanie umiejętności dokładanego wycinania po linii prostej i falistej, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Temat tygodnia

„SKARBY PANI JESIENI”

18 – 22 październik 2021r.

 • „Spiżarnia zaradnej mamy”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy na podstawie wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”; rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Nasze kompoty” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • „Co kisimy?” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie cyfry 2, ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „Czas na witaminy, kapustę kisimy” – zabawa dydaktyczna i działanie dzieci: „Kiszone ogórki i kapusta” – wielozmysłowe poznanie potraw. Oglądanie, wąchanie, doty­kanie, smakowanie, „Jak dawniej kiszono kapustę?” – rozmowa z gościem, „Kisimy kapustę” – działanie dzieci.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4. Rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu, ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia.
 • „I jak indyk” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter i, I, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenia pamięci wzrokowej, rozwiązywanie rebusów słuchowych, czytanie tekstu słowno-obrazkowego.
 • „Co mrozimy?” – zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym (mrożenie), rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Przepis na zdrowie” – utrwalenie piosenki, zabawy rytmiczne, akompaniowanie kolegom do ruchu na instrumentach perkusyjnych z uwzględnieniem rytmu i tempa.
 • „Co suszymy?”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy- suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i przechowywania przez zimę.
 • „Robimy sałatkę owocową” – zabawa tematyczna, rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia; rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

 

 

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

25 –29 październik 2021r.

 • „Prezent dla ojczyzny” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania Joanny M. Chmielewskiej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna, doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu.
 • „Mój dom i moja rodzina” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „D jak droga” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter d, D,– prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej.
 • „Moje przedszkole” – malowanie farbami plakatowymi na dużych kartonach.
 • „Szewc” – nauka tańca kaszubskiego, zabawy rytmiczne.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. Rozwijanie sprawności motorycznej, ćwiczenia wyprostne, zabawy w kole.
 • „Piękna nasza Polska cała” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci.
 • „Stroje regionalne” – zapoznanie z wyglądem stroju regionalnego.
 • „Paski, kwiatki i krateczki, czyli strój z naszego regionu” – praca plastyczna, wycinanie po śladzie, układanie i przyklejanie puzzli, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.