Dla rodziców
bird
sun

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ

Harmonogram uroczystości i imprez przedszkolnych 2021/2022

 1. Sprzątanie świata „Myślę, więc nie śmiecę!” - 18 września
 2. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - 20 września
 3. Dzień pracowników oświaty - 13 października
 4. Jubileusz 60-lecia Przedszkola nr 2 „Miś” - 23 października
 5. Święto Niepodległości - 10 listopada
 6. Święto Życzliwości - 19 listopada
 7. Światowy Dzień Misia - 25 listopada
 8. Pasowanie na przedszkolaka - 16 listopada i 7 grudnia
 9. Wigilia w przedszkolu - 22 grudnia
 10. Koncert dla Babci i Dziadka - 21 stycznia online
 11. Bal karnawałowy - 14 stycznia
 12. Dzień Bezpiecznego Internetu - 8 lutego
 13. Powitanie wiosny - 21 marca
 14. Wielkanocne Śniadanie - 13 kwietnia
 15. Dzień Ziemi „Przywróćmy naszą Ziemię” - 22 kwietnia
 16. Światowy Dzień Pszczół - 20 maja
 17. Życzenia dla MAMY I TATY - 26/27 maja
 18. Święto Patrona Misia - Dzień Dziecka - 1 czerwca
 19. Pożegnanie starszaków - 23-24 czerwca

 

Ubezpieczenie dla przedszkolaka

Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży. Oferta Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej - zaufanego partnera oświaty od ponad 20 lat

Ochrona 24/7 zarówno w placówce, jak i poza nią. Ochrona obowiązuje, również w wakacje i na całym świecie.

Masz kilkoro dzieci? Z NAU kupujesz ubezpieczenie dla wszystkich w jednym koszyku!

Otrzymujesz 10% zniżki korzystając z linku lub kodu QR.  (kod zniżki NAU56) 

 

Link do strony sklepu : https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU56

Można również skorzystać z kodu QR  na urządzeniach mobilnych np. telefon, tablet

 

Terapia zaburzeń artykulacji

 

 1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

Najważniejszym warunkiem w terapii zaburzeń artykulacyjnych jest systematyczność i motywacja ze strony podopiecznego. Brak chęci, współpracy, sprzeciw i bunt – to czynniki destrukcyjne dla dziecka, które nierzadko mają miejsce. Również, może występować wycofanie, bierne uczestnictwo w terapii, to też utrudnia współpracę. Co robić z dzieckiem niewspółpracującym? To trudne zadanie – zachęcanie do działania, należy nie tylko do logopedy, ale również do opiekunów – ich obecność, pomoc oswaja malucha i łatwiej wchodzi ono w świat zabawy buzi i języka.

Przy ćwiczeniach narządów mowy należy zapomnieć o pośpiechu, każde ćwiczenia należy wykonywać starannie, i je powtarzać trzy krotnie, oczywiście można więcej, ale chodzi głownie o to, żeby dziecko się nie zniechęciło i nie znudziło.

Poniżej przedstawiam propozycję ćwiczeń, które dziecko może wykonywać razem z rodzicem, najlepiej przed lustrem.

Ćwiczenie warg

 • ułożenie ust w dzióbek
 • masaż warg –nagryzanie, przeciąganie
 • nakładanie warg jedną na drugą
 • parskanie
 • uśmiech z zamkniętymi wargami
 • przyciąganie przez słomkę skrawków papieru

Ćwiczenie języka

 • policz dokładnie swoje zęby czubkiem języka
 • Otwórz szeroko usta (dolna szczęka musi być luźna) przechodź czubkiem języka – za górne zęby aż do podniebienia miękkiego – do języczka.
 • masuj czubkiem języka dziąsło górne  od prawej do lewej strony i z powrotem
 • masuj dziąsło dolne od prawej do lewej strony i z powrotem
 • kląskanie
 • uderzanie dynamiczne końcem języka za górnymi zębami
 • zrób łopatkę – rozszerz język maksymalnie i czubek skieruj do góry
 • unoszenie czubka języka do nosa (przy czym język jest wąski)
 • unoszenie czubka języka do nosa (przy czym język jest szeroki)
 • masuj czubkiem języka podniebienie twarde (za zębami w lewo i w prawo i w tył i w przód)

Ćwiczenie policzków

 • wydymamy policzki (balonik)
 • przepychamy powietrze z jednego do drugiego (balonik)
 • przechodzenie od balonika do rybki (mocno ściągnięte policzki)
 • wypychanie policzków czubkiem języka

Miłej zabawy z buzią i językiem.

 

Opracowała: Anna G.

Źródło: https://paidalogos.wordpress.comcwiczenia-logopedyczne

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

„Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia:

czułości do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego,

kim może zostać w przyszłości.”

Ludwik Pasteur

 

 

Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi? System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne czy religijne

 

W wychowaniu dzieci bardzo ważnym jest stworzenie w rodzinie klimatu porozumienia i dialogu. Przekazanie wartości powinno odbywać się w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze. Wychowanie w demokratycznym duchu przyniesie o wiele więcej korzyści, niż stosowanie przymusu czy ostrej dyscypliny. Dziecko rodząc się nie ma zakodowanego regulaminu, który uczy go moralnego postępowania. To rodzice przekazują mu wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Mama i tata tłumaczą dziecku, które zachowania ich zdaniem są dobre, a które złe i dlaczego. Jak należy postępować, żeby nie krzywdzić innych i siebie samego. Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład i harmonia między deklaracjami słownymi a życiem. Dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią, patrzy jak reagują. Dzieci przejmują hierarchię wartości od rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Dzieci kierują się nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Słowo to tylko informacja, ale żeby mogło nabrać znaczenia, musi być powiązane z doświadczeniem. Rodzic, który wpaja (w mowie) dziecku wspaniałą wartość, jaką jest uczciwość, a jednocześnie jedzie z dzieckiem autobusem „na gapę” (bo przecież to tylko dwa przystanki), niech nie dziwi się, jak jego potomek również tak będzie pojmował uczciwość. Później tacy rodzice obwiniają dzieci za ich nieuczciwe postępowanie. Rodzice nie chcąc martwić dziecka, ukrywają przed nim swoje kłopoty. Dziecko widzi zatroskanych rodziców, ale kiedy ich pyta co się stało, otrzymuje odpowiedź: „Nic, wszystko jest w porządku. Idź sobie pograj na komputerze.” Jak ma ono zrozumieć taką sytuację? Jaką ma z tego wynieść naukę? Czy możemy takiemu dziecku przekazać wartość, jaką jest szczerość? Czy dziecko takie po pewnym czasie nie dojdzie do wniosku, że jeśli komuś dzieje się krzywda, to nie moja sprawa, zajmę się czymś przyjemnym? Przecież chcemy, żeby nasz potomek był osobą empatyczną, współczującą innym. Rodzice mają szansę dopiero wtedy przekazać dzieciom hierarchię wartości, kiedy sami prowadzą zgodnie z nią swoje życie. Są oni stróżami wartości w tym, często „trudnym” świecie, tworzą zrozumiałe reguły i czytelne zasady postępowania swoich dzieci. Jaką nasze dziecko wybierze drogę życia i jak sobie w nim poradzi, zależy przede wszystkim od tego, w jaki bagaż wartości go wyposażymy. Podkreślić więc należy z całą mocą, że wychowanie do wartości będzie tym skuteczniejsze, im bardziej oboje rodzice będą żyć życiem ukształtowanym według tych walorów. Wychowanie dziecka to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Człowiek, szczególnie ten mały lub młody potrzebuje pozytywnych wzorców by mógł w pełni rozwijać swoje człowieczeństwo. Zadaniem rodziców jest dać te pozytywne wzorce oraz wpić swojemu dziecku dobre zasady, bo to one w obecnej chwili i w przyszłości, pomogą mu pokonać trudności i dokonać dobrych, wartościowych i odpowiedzialnych wyborów.

 

                                                                Opracowała: Anna S.

UWAGA KONKURS !!!

Regulamin konkursu literackiego

 

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 60- lecia naszego Przedszkola

serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, absolwentów

oraz przyjaciół Misia do udziału w konkursie na napisanie wiersza

pt.: „Przedszkole Miś- moim przedszkolem”.

 

I. Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie wspomnień z dzieciństwa

 • Rozwijanie zainteresowań literackich

 • Stworzenie możliwości prezentacji autorskich pomysłów

 • Integracja rodziny, zacieśnienie więzi w rodzinie

II. Zasady konkursu:

1. Czas trwania konkursu: od 17.05. – 15.09.2021r.

2. Uczestnicy: rodzice z dziećmi, absolwenci, przyjaciele „Misia”

3. Wymagania techniczne:

 • Technika: edytor tekstowy Word lub napisany odręcznie

 • wiersz autorski, ułożony przez uczestnika konkursu

4. Metryczka:

Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy

5. Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość

6. Komisja konkursowa:

Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady pedagogicznej Przedszkola.

7. Wiersze należy przesłać na:

Przedszkole nr 2 „Miś”, ul. Armii Krajowej 4a, 62-400 Słupca

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu uroczystości jubileuszowej

w październiku 2021r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola.

9. Przysłane wiersze będą na bieżąco publikowane na stronie naszego przedszkola oraz

w lokalnej prasie. Wszystkie wiersze zostaną zebrane w jeden zbiór i wydane

w październiku 2021r.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie zgodę autora

na publikację wiersza.