Krasnale
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LUTY

Temat tygodnia

„SIŁY PRZYRODY”

31.01 – 04.02.2022r.

-„Zdrowa woda” – rozmowa o sposobach niesienia pomocy na podstawie opowiadania M. Mazan „Marek Boberek i piąty żywioł”, rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi, uświadomienie racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach.

-„Tańczą na wietrze bańki z powietrzem” – zabawa dydaktyczna, uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka, rozumienie pojęcia czyste powietrze.

-„Ziemia jest okrągła” – zabawa matematyczna, odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła, doskonalenie spostrzegawczości.

-„Eksperymenty z wody i ziemi” – zabawa plastyczno techniczna; poznanie kolejności działań technicznych podczas sadzenia roślin do ziemi i wody.

Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej – zestaw nr 11.

-„Grasz w kolory?” – zabawa muzyczna, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej – nauka refrenu piosenki.

 

Temat tygodnia

„CZTERY ŻYWIOŁY”

07 – 11 lutego 2022r.

-„Och, ten wietrzyk!”- zabawa słowna, poszerzenie słownika czynnego o słowa: zawierucha, zefirek, wicher w oparciu o wiersz M. Marzana „Wiaterek”.

- „Dzień Bezpiecznego Internetu” – zabawa dydaktyczna, poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadomienie dzieciom zagrożeń, które mogą czekać na nie w Internecie.

- „Gdzie jest ogień?” – zabawa matematyczna, ćwiczenie  w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów, rozmowa o niebezpiecznych sytuacjach i sposobach ich uniknięcia na podstawie opowiadania  G. Kasdepke „Fajny pożar”.

- Jak woda i ogień” – zabawa muzyczno – ruchowa, zapoznanie  z instrumentem muzycznym – harfą, dostrzeganie podobieństw między dźwiękami instrumentów a odgłosami natury, budzenie wrażliwości muzycznej.

Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej – zestaw nr 11.

-„Wielka woda” -zabawa plastyczna na dużych arkuszach papieru, malowanie palcami, rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów, (innowacja pedagogiczna: „Z sensoplastyką za pan brat”).

 

Temat tygodnia

„WIELKA WYPRAWA”

14 – 18 lutego 2022r.

- „Samolot dla odważnych” – zabawa dydaktyczna, rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych.

- „Kolorowa Brazylia” – zabawa słowna, ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników, nabieranie odwagi  w kontaktach językowych  z ludźmi odmiennej narodowości.

- „Marynarze pływali na ogromnej fali” – zabawa matematyczka, nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem, doskonalenie umiejętności zapamiętywania.     

-„Kolorowe wzory - malujemy na mleku” – zajęcia plastyczne, z wykorzystaniem barwników spożywczych - eksperymentowanie z nowościami plastycznymi, (innowacja pedagogiczna: „Z sensoplastyką za pan brat”).

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 12.

-„Tajemnicze maski” – zabawa plastyczno – techniczna, zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa, rozwijanie pomysłowości i kreatywności  podczas przygotowywania maski.

 

Temat tygodnia

„NASZE PODRÓŻE”

21 – 25 lutego 2022r.

- „Do fryzjera się wybieram” – zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu fryzjera oraz przedmiotów używanych w trakcie pracy, rozmowa o odwadze na podstawie opowiadania M. Mazan „Jurek jeżyk i karnawałowa fryzura”.

-„O kowboju w ładnym stroju” zabawa słowna, wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem.

-„Dekoracje karnawałowe” – zabawa matematyczna, nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, ćwiczenie w układaniu, odtwarzaniu rytmów.

- Bal na sto par” – zabawa muzyczna, dostrzeganie zmian charakteru muzyki, dostrzeganie ruchów tanecznych do tępa, wyzwalanie naturalnej ekspresji w tańcu.

-„Baloniki” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem nowego materiału, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.                               

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

Temat tygodnia

„PŁYNIE CZAS”

03 – 07 stycznia 2022r.

- „Nowy Roczek robi kroczek” – zabawa dydaktyczna, poznanie tradycji witania Nowego roku, odczuwania wspólnej radości.

-„Życzenia noworoczne”- zabawa dydaktyczna, poznanie nazw tygodnia, kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień.

- „Kolorowe pory roku” – zabawa dydaktyczna, nazywanie pór i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku, rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie.

- „Kiedy słonko chodzi spać?” – zabawa dydaktyczna, poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy, kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu, rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych.

 

Temat tygodnia

„MŁODSI I STARSI”

10 – 14 stycznia 2022r.

- „Kartki z rodzinnego albumu” – zabawa dydaktyczna, rozumienie pojęcia rodzina na podstawie opowiadania M. Mazan „Sylwia sowa i Centrum lotów kosmicznych”, nazywanie członków rodziny, zacieśnianie więzów rodzinnych.

- „Dziadek zna wiele zagadek” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek, rozmowa o zabawach z dziadkiem na podstawie wiersza B. Lewandowskiej „Z dziadkiem na księżyc”.

- „Życzenia dla babuni” – zabawa dydaktyczna, odnajdywanie kształtów wokół nas, rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności, zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień.

- „Z wizytą u dziadków” – zabawa dydaktyczna, eksperymentowanie z dźwiękiem , rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej. Ćwiczenia gimnastyczne   zestaw nr 9.

- „Nasz bal karnawałowy” – zabawy integracyjne i tańce przy muzyce; zacieśnianie więzi rówieśniczych podczas wspólnych zabaw w przedszkolu, budowanie pozytywnych emocji w relacjach z rówieśnikami.

 

Temat tygodnia

„WESOŁE FERIE ZIMOWE”

17 – 28 stycznia 2022r.

- „Z górki na pazurki”– zabawa dydaktyczna, utrwalanie zasad bezpiecznych zimowych zabaw na podstawie wiersza K. Roguskiego „Ślizgawka”.

- „Zimowa piosenka” – zabawa dydaktyczna, usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.

- „Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa matematyczna, układanie gry, rozwijanie umiejętności współdziałania.

- „Bałwankowa rodzina” - zabawa muzyczna, rozwijanie słuchu i poczucia rytmu.

Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Wesoła zima” – ćwiczenie sprawności manualnej; usprawnianie drobnych ruchów ręki podczas prac plastycznych; utrzymywanie porządku w sali po zabawie.

- „Kto to?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie pamięci; zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów; usprawnianie aparatu mowy.

- „Zima” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na podstawie opowiadania E. Wagner „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu”.

-„Bałwanki” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

- „Bałwankowa rodzina” – zabawa muzyczna, nauka piosenki, zapamiętywanie układów ruchowych do piosenki. Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Bałwankowa rodzina” –zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych; kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni; nabywanie poczucia satysfakcji, wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

Temat tygodnia

„CORAZ ZIMNIEJ”

06 – 10 grudnia 2021r.

-„Mikołajki w grupie Krasnali” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie radosnej postawy związanej ze zbliżającymi się świętami.

- „Dbamy o ptasie brzuszki” – zabawa dydaktyczna, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków, uwrażliwianie  na potrzeby zwierząt zimą.

- „Z pieskiem na zimowym spacerze”- zabawa dydaktyczna, wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru, rozwijanie umiejętności przeliczania, nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila.

-„Zima gra na soplach”- zabawa dydaktyczna, zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi, rozwijanie muzycznych zdolności twórczych, wyrabianie wrażliwości muzycznej

Ćwiczenia gimnastyczne   w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Lodowe eksperymenty” – zabawa dydaktyczna, poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie; określenie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny/ciemny, odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów.

 

Temat tygodnia

„ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA”

13 – 17 grudnia 2021r.

- „Pomagamy mamie i tacie” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych, sposoby wyrażania miłości.

- „Życzenia do spełnienia” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z pracą i zawodem listonosza na podstawie wiersza M. Marzan „Listonosz”, określanie okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami, nabywanie umiejętności składania życzeń.

- „Świąteczne pierniki” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie umiejętności szacowania pojemności, nabywania sprawności w pracach gospodarczych, przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych.

- „Rysowany list do świętego Mikołaja” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie ekspresji ruchowej, kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych, zabawy przy piosence „Czas podarunków”.

- „Moja choineczka” – zabawa plastyczna, utrwalenie podstawowych kolorów, usprawnianie zdolności manualnych podczas wykonania pracy plastycznej z wykorzystaniem ozdobnych dziurkaczy.

 

Temat tygodnia

„WESOŁYCH ŚWIĄT”

13 – 31 grudnia 2021r.

- „Aniołki grzeczniołki” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o miłości na podstawie opowiadania M. Mazan „Miś Miodek i święta”.

- „Dziś spotkamy Mikołaja” – zabawa dydaktyczna, przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja, utrwalenie nazw części ciała, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

- „Wigilia w przedszkolu” – zabawa dydaktyczna, poznanie zwyczajów, tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania przedszkolnej rodziny.

- „Kolędowanie na dywanie”- zabawa dydaktyczna, poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej, śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem, odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia.

- „Prezenty spod choinki dla całej rodzinki” – zabawa plastyczno- techniczna „Zaczarowane, wirujące bączki”, ćwiczenie usprawniające dłonie.

- „Mój prezent” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowych czasopism.

- „Boże Narodzenie” - poznanie zwyczajów, tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania M.Strzałkowskiej.

- „Worek z prezentami” – zabawy matematyczne, segregowanie zabawek dla chłopców i dziewczynek.

- ,,Świąteczna choinko”- zabawy muzyczne  przy piosence, ilustracja ruchowa, wyrabianie wrażliwości muzycznej.

Ćwiczenia gimnastyczne   w formie opowieści ruchowej zestaw nr 8.

- Zabawa Sylwestrowa”- swobodne wypowiedzi dzieci na temat powitania Nowego Roku.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

Temat tygodnia

„MÓJ DOM –POLSKA

02 – 12 listopada 2021r.

- „Legendarna syrenka ” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence; kształtowanie zdolności opowiadania bajek; rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.

- „Poznaję symbole narodowe” – zabawa matematyczna, przeliczanie symboli narodowych; rozpoznawanie symboli narodowych; rozbudzanie postaw patriotycznych.

- „Góral skrzypek i oscypek” – zabawa dydaktyczna, wzbogacenie wiedzy społeczno- przyrodniczej; uwrażliwianie na folklor; nabywanie szacunku do kultury góralskiej. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.

- „Nad Morzem Bałtyckim” – zabawa dydaktyczna, wzbogacenie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech, umiejętność skupienia się i wyciąganie wniosków; rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

- „Wojtek Bocian i walka o pokój”- rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania M. Mazan; budzenie dumy z przynależności narodowej.

- „Legendy o Bazyliszku”- zabawa dydaktyczna, uświadomienie skutków nieprzestrzegania zakazów na podstawie legendy, kształtowanie zdolności opowiadania bajek, rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.

- „Kolory flagi” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia

„ULUBIONE ZAJĘCIA”

15 – 19 listopada 2021r.

- „Zabawa w teatr”- zabawa dydaktyczna, rozwijanie kompetencji językowych, szukanie i nazywanie przeciwieństw; rozwijanie wyobraźni podczas zabaw parateatralnych; nabywanie odwagi do zaprezentowania siebie.

- „Jestem przedszkolakiem!” – uroczystość z okazji Pasowanie na przedszkolaka,  zaprezentowanie umiejętności dzieci, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, wspomaganie procesu adaptacji dzieci do środowiska przedszkolnego.

- „Nowe życie makulatury” - zabawa matematyczna, dostrzeganie zachodzących i nieodwracalnych zmian w przedmiotach codziennego użytku; kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego; wdrażanie do szanowania rzeczy.

- „Skarby z podwórka” – zabawa muzyczna, doświadczenia muzyczne z wykorzystaniem elementów przyrody; nabywanie umiejętności wykorzystania elementów przyrody w zabawie; nabywanie szacunku do przyrody.

- „Co ulepimy dziś z plasteliny?” – zabawa plastyczna, przybliżenie określenia rozciągliwy; eksperymentowanie z różnym materiałem plastycznym; rozwijanie myślenia twórczego.

Temat tygodnia

„Moje hobby”

22 – 26 listopada 2021r.

- „Misie, niedźwiadki, puchatki”-  zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie i nazywanie emocji; umiejętność radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach; nawiązywanie bliższych relacji z innymi.

- „Opowiem wam o misiu” zabawa dydaktyczna, rozwijanie pamięci; zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów; usprawnianie aparatu mowy.

- „To, co misie lubią najbardziej” – zabawa matematyczna, dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną; rozwijanie myślenia logicznego w zabawach matematycznych; czekanie na swoją kolej podczas wypowiedzi.

- „Chrapu, chrap w mroźną zimę” – zabawa muzyczna, nauka piosenki, zapamiętywanie układów ruchowych do piosenki.

- „Mój misio”- prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami; ćwiczenie sprawności manualnej; usprawnianie drobnych ruchów ręki podczas prac plastycznych; utrzymywanie porządku w sali po zabawie.

 

Temat tygodnia

„NADCHODZI ZIMA”

22 listopada – 3 grudnia 2021r.

- „Witamy zimę” – zabawa dydaktyczna, poznanie oznak zimy; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy; dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych.

- „Jaki ptak zostawił ten znak?” – zabawa dydaktyczna, tworzenie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych; kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy; uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom.

- „Śniegiem malowany świat” – zabawa matematyczna, nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych; ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych, nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa  w zajęciach.

- „Adaś i Hanka lepią bałwanka” – zabawa muzyczna, rozwijanie słuchu i poczucia rytmu; umiejętność tańca krokiem dostawnym; wyzwalanie ekspresji twórczej

„Bałwanek” – nauka piosenki. Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Śnieżne kule” – zabawa plastyczna, zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno-technicznych; kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni; nabywanie poczucia satysfakcji.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

04 – 08 października 2021r.

 • „Kto zasypia na zimę?” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych na podstawie opowiadania „Basia Orzeszko i sen zimowy” M. Mazana, nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt.
 • „Szyszki dla myszki” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego myszki polnej, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • „Wiewiórka Basia gromadzi zapasy” – zabawa matematyczna, nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski, wyższy/ niższy, wysoko/nisko; wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt.
 • „Bardzo kolczasty jeż” – zabawa dydaktyczna, poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli), rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki, uwrażliwienie na muzykę.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3.
 • „Żegnamy bociany, jaskółki...” – zabawa dydaktyczna, konstruowanie sylwet ptaków, kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu, odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

11 – 15 października 2021r.

 • „Cebulowe sweterki” zabawa dydaktyczna, uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, określanie zasad zdrowego odżywiania, poznanie znaczenia zwrotu „ubierać się na cebulkę”.
 • „Smaczne i zdrowe potrawy dyniowe” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wyglądem dyni, kształtowanie umiejętności opisywania go słowami, kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe.
 • „Jarzębinowa biżuteria” – zabawa matematyczna, utrwalenie nazw figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt), dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym.
 • „Kasztanowa wyliczanka” zabawa muzyczni- ruchowa, muzykowanie z użyciem darów jesieni, kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki „Dwa kasztanki”, rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 4.
 • „Tajemnice i skarby jesiennego lasu”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Temat tygodnia

„SKARBY JESIENI”

18 – 22 października 2021r.

 • „Witaminki na grządce”- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw, kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie na podstawie opowiadania M. Mazan „Sylwia sowa i zdrowie”.
 • „Smaczne i zdrowe kiszonki” - zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiadomości o kapuście, tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi.
 • „Żółte kolby kukurydzy” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych, rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia.
 • „Jabłko, gruszka wpadły do fartuszka” – zabawa muzyczna, rozwijanie wrażliwości muzycznej, zabawy przy piosence „Dwa jabłka”.
 • „Jakie specjały poda kucharz mały?” – zabawa plastyczna, wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych, kształtowanie pomysłowości i twórczości.

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

25 – 29 października 2021r.

 • „Spacer po okolicy” – zabawa dydaktyczna, budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem na podstawie wiersza L.J. Kerna „Nasze podwórko”, wyrażanie szacunku do miejsca zamieszkania.
 • „Tego w mieście nie spotkasz” – zabawa dydaktyczna, stwarzanie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych, kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi.
 • „Opowiem wam o swoim domu” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności określenia wielkości i nazw różnych domów, kształtowanie pojęcia: numer domu, uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
 • „Małe i duże muzyczne podróże” – zabawa muzyczno – ruchowa, przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina na podstawie opowiadania A. Galicy „Jak Frycek zamieniał deszcz w muzykę”, kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Nasze kokardy narodowe” – zabawa plastyczno-techniczna, nabywanie sprawności manualnych, poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych, rozumienia pojęcia : kokarda narodowa, kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju.