Słoneczka-archiwum
bird
sun

Słoneczka-archiwum

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: GRUDZIEŃ

Tydzień 1: Jedzie do nas Mikołaj

Tydzień 2: Zima, zima, zima

Tydzień 3: Mam wiadomość

Tydzień 4: Boże Narodzenie

 

Umiejętności dziecka zdobywane w grudniu w grupie Słoneczek:

 • Realizuje echo rytmiczne i melodyczne oraz akcent metryczny w metrum parzystym i nieparzystym.

 • Opowiada historyjkę obrazkową, zachowując kolejność zdarzeń.

 • Zna postać Świętego Mikołaja i wie, skąd pochodzi.

 • Zgłasza chęć wypowiadania się na określony temat, podnosząc rękę.

 • Słucha z uwagą czytanego tekstu.

 • Rozpoznaje i nazywa głoski: y, s, n, c.

 • Przelicza za pomocą liczebników głównych; porównuje liczbę elementów w zbiorze, łącząc elementy w pary.

 • Korzysta z urządzeń multimedialnych, rozpoznaje nowoczesne technologie, tj. poczta elektroniczna.

 • Odczytuje napisy ułożone z poznanych liter, dzieli słowa na sylaby.

 • Jest zwinne, wykazuje sprawność ciała.

 • Nazywa i rozpoznaje wartości związane z czynieniem dobra ludziom potrzebującym wsparcia lub pomocy.

 • Nazywa emocje towarzyszące ludziom podczas obdarowywania innych prezentami.

 • Zna nazwy wybranych ptaków, potrafi rozpoznać gila, sikorkę; wie, że istnieje potrzeba dokarmiania zwierząt zimą, zna zasady dokarmiania ptaków.

 • Wyodrębnia głoski w nagłosie.

 • Zna cyfry 7 i 8, liczy w zakresie 8.

 • Zna zdrowotne właściwości herbaty, rozpoznaje różnice smaków.

 • Zna zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy (zamieć, zawieja, burza śnieżna, śnieg); rozpoznaje obrazkowe symbole zimy.

 • Kreśli szlaczki literopodobne.

 • Wie, czym zajmują się osoby pracujące na poczcie.

 • Używa zwrotów grzecznościowych podczas rozmowy telefonicznej oraz robienia zakupów.

 • Posługuje się swoim adresem zamieszkania.

 • Wywiązuje się z przyjętych na siebie ról osób dorosłych w zabawie tematycznej.

 • Mówi wyraźnie, posługuje się mową dialogową.

 • Wykonuje ozdoby choinkowe z materiału naturalnego, przejawia pomysłowość w dekorowaniu choinki.

 • Śpiewa piosenki, kolędy.

 • Rozumie pojęcia szopka, jasełka.