Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: LUTY
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: LUTY

 

Tydzień 1: W zdrowym ciele zdrowy duch!

Tydzień 2: To mi się uda! To mi się udało!

Tydzień 3: Muzyka jest wszędzie

Tydzień 4: Lodowa kraina

 

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

 • Wyraża emocje, potrafi przedstawić i nazwać nastrój.

 • Układa szereg matematyczny według określonej zasady.

 • Określa ilość wody w naczyniu.

 • Nazywa kierunki względem własnej osoby.

 • Słucha uważnie czytanych tekstów.

 • Przelicza w zakresie 10.

 • Gra w gry planszowe.

 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: h, H, ł, Ł, k, K, w, W.

 • Wysłuchuje w wyrazach głoski: h, ł, k, w.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Wypowiada się na zadany temat.

 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w Arktyce i na Antarktydzie.

 • Wie, że woda zamarza.

 • Uczestniczy w wykonywaniu doświadczeń przyrodnicznych.

 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.

 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.

 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.

 • Wycina papierowe elementy nożyczkami.

 • Lepi z plasteliny.