Słoneczka
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LUTY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LUTY

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie realizowany od 07 do 11 lutego 2022r.

 

Omawianie wartości „zdrowie” – zabawa dydaktyczna na podstawie opowiadania M.Szeląg pt. „O źrebaku, który nie doceniał posiadanego zdrowia”, rozmowa na temat zdrowia i choroby.; poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest zdrowie

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

„Co robić, by być zdrowym?” – rozmowa kierowana.

 na podstawie wiersza wiersza M. Buczkówny pt. „W aptece” ; uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie

 

„Piramida zdrowia” – praca plastyczna z wykorzystaniem gazet, inspirowana rozmową kierowaną przy ilustracji „Jak zachować zdrowie?”; poznanie składowych piramidy zdrowia, nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10.

„Co to jest taniec?”– rozmowa na podstawie ilustracji.

 „Tańczymy jak…” – zabawa taneczna.

„Polka kłanianka” – wprowadzenie piosenki, słuchanie piosenki, taniec przy piosence (zgodnie z jej tekstem), marsz po obwodzie koła, para za parą, z jednoczesnym liczeniem: Raz, dwa,trzy, cztery, raz, dwa... itp.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawcze – dydaktyczne STYCZEŃ

Temat kompleksowy: : WESOŁE FERIE ZIMOWE

Realizowany od 17 do 28 STYCZNIA 2022r

- „Ślizgawka” – zabawa dydaktyczna; wzbogacenie słownictwa  o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza  H. Ożogowskiej.

-  „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem granatowego brystolu i białej kredy.

- „Ach, ta zima!” – zabawa słowna; usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.

-„Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności współdziałania.

- „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence;

- „Zimo, baw się z nami!” – zabawa dydaktyczna; zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu na podstawie  opowiadania K. Iłakowiczówny „Śnieżki”.

- „Ciekawa zima” – zabawy badawcze; poznanie właściwości śniegu i lodu.

- „Dziecięcy aerobic”- zabawy ruchowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- „Biała zima” – zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza H. Ożogowskiej

 „Kto to?”

- „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.

- „Bałwanki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

- „Z górki na pazurki” – zabawa tematyczna; wzbogacenie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających.

- „Zimowe baśnie” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie  w świat symboli charakterystycznych dla zimy na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”.

- „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania E. Wagner. 

 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Listopad

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawcze – dydaktyczne 

 

Listopad

 

Temat kompleksowy: NASZA MAŁA OJCZYZNA 

 

Realizowany od 02 do 05 listopada 2021r

 

·        - „Niski i wysoki -porównujemy bloki”

zabawa dydaktyczna poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, rozwijanie umiejętności matematycznych, porównywanie wielkości budynków, posługiwanie się określeniami „wysoki -niski”.

„W którym budynku mieszkam?” zabawa dydaktyczna, określenie liczby sylab w słowie.

„Zbuduj dom z…” zabawa konstrukcyjno-matematyczna, budowanie domów z określonej liczby klocków, porównywanie ich wysokości.

 

·        - „Moja okolica” – zabawa dydaktyczna, poznanie różnych rodzajów domów, poszerzenie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci, uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście.

„Miasto” słuchanie wiersza U. Kamińskiej.

„Gdzie ty mieszkasz?” -  rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji.

 

·        - „Domowe sprzęty” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi, rozwiązywanie zdolności manualnych, rozwijanie pamięci wzrokowej, nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej.

„Domowe sprzęty elektryczne” zabawa ruchowa.

„Pralka” – praca plastyczna

 

·        - „Wysokie i niskie dźwięki” poznanie dźwięków o różnej wysokości, poznanie dźwięków różnych instrumentów, rozwijanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie sprawności fizycznej.

„Dźwięki niskie i wysokie” zabawy dydaktyczno- słuchowe.

Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr5.

 

 

 

Temat kompleksowy: SKARBY JESIENI

 realizowany od 25 do 29  października 2021r.

 • „Uprzejmość” –zabawa dydaktyczna; słuchanie opowiadania „O życzliwym zającu i jego nieuprzejmym bracie” Szeląg, poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości
 • „Od nasionka do pietruszki” – zabawa dydaktyczna, układanie historyjki obrazkowej na podstawie wiersza D. Gellner pt. „Pietruszka”; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • „Jesienny warzywniak” - zabawa dydaktyczna, na podstawie wiersza U.Kamińskiej pt. ”Jesienny warzywniak”; poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią
 • „Warzywne grzechotki” – zabawa matematyczno-techniczna; poznanie budowy grzechotki, rozwijanie sprawności manualnej i precyzyjnych ruchów rąk
 • „Kiszone ogóreczki” – zabawa muzyczno-ruchowa. Nauka piosenki fragmentami ze słuchu; rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Temat tygodnia

„Jestem bezpieczny”

13 – 17 września 2021r.

 • „Poznajemy odwagę”- rozmowa na podstawie wiersza Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości
 • „Teraz mogę przejść przez drogę” – zabawa matematyczna, poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw
 • „Sygnalizator świetlny” – praca plastyczna, wyklejanie sygnalizatora kulkami z bibuły, inspirowana wierszem Kamińskiej, rozmowa na temat jego treści.
 • „Jadąc samochodem” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie piosenki. Rozmowa na jej temat, zabawa rytmiczna przy piosence, ćwiczenia emisyjne; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.

 

 

Temat tygodnia

„Pomocna dłoń”

20 – 24 września 2021r.

 

 • „O nieśmiałym strusiątku, które nie schowało głowy w piasek” M. Szeląg – rozmowa na temat opowiadania; poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest odwaga
 • „Trzy ważne zawody” – zabawy matematyczne; rozwiązywanie zagadek dotyczących pracy strażaka, lekarza i policjanta, oglądanie ilustracji i rozmowa o tych zawodach; poznanie wyglądu i roli numeru alarmowego 112
 • „Czego potrzebuje strażak?”- zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu strażaka na podstawie wiersza „Pożar” W. Broniewskiego
 • „Lizak policyjny”- praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły, wzbogacenie doświadczeń plastycznych
 • „Dźwięki ulicy” – zabawa słuchowa, podawanie nazw dźwięków wydawanych przez różne pojazdy biorące udział w ruchu drogowym; rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.

 

Temat tygodnia

Idzie jesień przez świat

realizowany od 27 września do 01 października2021r.

 

 • „Poznajemy pracowitość”, rozmowa kierowana na podstawie wiersza Agnieszki Frączek pt „Praca wre”, poznanie wartości pracowitości.
 • „Drzewa, liście i owoce” – zabawa dydaktyczno-przyrodnicza na podstawie wiersza Marleny Szeląg pt. „Listek dla mamy”; poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew; rozwijanie kompetencji matematycznych
 • „Co zrobiła Jesień?”- zabawa dydaktyczna ; zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni
 • „Wesoły muchomorek”- praca plastyczna, wykonanie muchomora za pomocą rolki i papieru; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.; doskonalenie sprawności fizycznej
 • Wprowadzenie piosenki „Toczą się kasztanki trzy”; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej