Biedronki
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TYDZIEŃ I   Płynie czas

- poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem, rozmowa na temat witania Nowego Roku w trakcie zabawy dydaktycznej "Stary Nowy Rok";

- kształtowanie poczucia szacunku wobec wobec osób starszych na podstawie opowiadania M. Mazan "Starsza Pani";

- "Bajka o Starym i Nowym Roku" L.J Kerna - rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę na pamięć wybranych fragmentów wiersza;

- "Rytmiczne powtarzanki" - udział w zabawie słownikowej, wdrażanie do prawidłowej realizacji podanego rytmu;

- ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 9 - gimnastyka dni tygodnia, rozwijanie sprawności ogólnej, w tym ćwiczenia rozwijające poszczególne partie ciała;

- "Pory roku" - praca z tekstem, utrwalanie znajomości pór roku; "Karuzela pór roku" - zabawa dydaktyczna , poznanie następstw związanych z porami roku oraz uwrażliwienie na zmiany w otoczeniu i przyrodzie;

- "Co może świadczyć o tym że mija czas?" - poznanie pojęcia czas i sposobów jego mierzenia w trakcie zabawy dydaktycznej;

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;

- zabawa ćwicząca spostrzegawczość, ćw. percepcji wzrokowej i słuchowej "Zegary"; "Z jak zegar" odczytywanie wyrazu pod obrazkiem, wysłuchiwanie głoski z.

- "12 miesięcy" - praca z wierszem, rozmowa dotycząca znajomości nazw miesięcy. Operowanie pojęciami - nazwami miesięcy w trakcie zabawy dydaktycznej "Karuzela miesięcy";

- matematyczne sudoku "Karuzela pór roku" - kształtowanie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia i sprawności manualnej;

- "Kolorowe wieże" - zabawa z kodowaniem;

- "Idzie zima ulicami " - nauka piosenki, utrwalanie słów i melodii;

- "Robimy klepsydry" - zajęcie techniczne; poznanie pojęcia klepsydra;

- "Mierzymy czas klepsydr"  - zabawa badawcza, nabywanie umiejętności mierzenia czasu.