Słoneczka-archiwum
bird
sun

Słoneczka-archiwum

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: STYCZEŃ

Tydzień 1-2: Wesołe ferie zimowe

Tydzień 3: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 4: Karnawał

 

Umiejętności dziecka zdobywane w styczniu w grupie „Słoneczka”:

 • Układa elementy zgodnie z rytmem.

 • Klasyfikuje elementy zgodnie z podaną zasadą.

 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

 • Przelicza w zakresie 9.

 • Poznaje liczbę 0.

 • Rozwija logiczne myślenie.

 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: z, Z, r, R, f, F.

 • Wysłuchuje głoski: z, r, f w wyrazach.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Wypowiada się na zadany temat.

 • Poznaje sposoby odmierzania czasu dawniej i dziś.

 • Poznaje różne rodzaje zegarów.

 • Dostrzega stałe następstwo dni i nocy.

 • Wymienia dni tygodnia, nazywa miesiące.

 • Rozumie znaczenie pojęć: wczoraj, jutro.

 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.

 • Gra akompaniament do piosenki.

 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.

 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Pogłębia więzi rodzinne z babcią i dziadkiem.

 • Wie, co to jest karnawał.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.