Stokrotka-archiwum
bird
sun

Stokrotka-archiwum

Wakacyjne życzenia

Już jest lato, już jest lato !
Wyjeżdżamy z mamą, tatą.
W góry, w lasy lub nad morze,
każdy jedzie tam, gdzie może.
Bliżej słońca, bliżej wody,
by się kąpać dla ochłody.
Na jagody chodzić w las,
bo wakacji nadszedł czas.

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych
i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil.
życzą Panie z grupy

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc Listopad

Temat tygodnia

„MÓJ DOM - POLSKA”

02 – 06 listopada 2020r.

 • „Jak powstało państwo polskie?”- zabawa dydaktyczna, poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i białym orle”, kształtowanie szacunku do własnego państwa.
 • „Biały orzeł” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem ozdobnych dziurkaczy, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Stolice Polski” – zabawa matematyczna, kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze. „Na tle czerwonym biały orzeł” – zabawa tematyczna, poznanie nazw stolic z wykorzystaniem wiersza.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Polskie symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna, poznanie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
 • „Podróże po kraju” – zabawa dydaktyczna, zaznaczanie na mapie charakterystycznych miejsc polski, rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym.
 • „Prząśniczka” – zabawa dydaktyczna, poznanie utworu instrumentalnego, rozwijanie poczucia rytmu. „Sławni Polacy” – zabawa dydaktyczna – poznanie sylwetek sławnych Polaków.
 • „11 listopada” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z historią Narodowego Święta niepodległości na podstawie wiersza A. Paszkiewicz.
 • „Nasz kotylion” - wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z wykorzystaniem papieru, rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.

 

Temat tygodnia

„MOJE HOBBY”

09 – 13 listopada 2020r.

 • „E jak elf” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter e, E, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Nasze zainteresowania” – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań na podstawie wiersza B. Zakrzewskiej „Co lubimy robić?”; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania poprawnych form fleksyjnych.
 • „Nasze zbiory” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Nam jesień niestraszna” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z piosenką, określanie nastroju piosenki, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesień” – zabawa dydaktyczna, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, rozmowa na temat ilustracji.
 • „Mokre na mokrym” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

Temat tygodnia

„ULUBIONE ZAJĘCIA”

16 – 20 listopada 2020r.

 

 • „W świecie wyobraźni” – zabawa dydaktyczna, rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania A. Edyk – Psut „Brama do świata wyobraźni”, odpowiadanie na pytania do tekstu, posługiwanie się rozbudowanymi zdaniami.
 • „Obłoki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Ciekawe zabawki” – zabawa matematyczna, wprowadzenie znaku matematycznego „=”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „U jak usta” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter u, U kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Malujemy deszczem i wiatrem” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem atramentu, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Pokój moich marzeń” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesteśmy konstruktorami” – praca plastyczno-techniczna, rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy, rozwijanie wyobraźni.
 • „Do celu” – zabawa matematyczna, poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, utrwalenie kierunków: w górę, w dół, w prawo.

 

 

 

Temat tygodnia

„NADCHODZI ZIMA”

23 – 27 listopada 2020r.

 • „Bądźmy odpowiedzialni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania J.M. Chmielewskiej „Lucek”, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów, poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność.
 • „Moje zwierzątko” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Szron i śnieg” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „K jak koc” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter k, K, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zabawa dydaktyczna, - kształtowanie postaw opiekuńczych wobec swojego misia i innych zabawek, integrowanie grupy podczas wspólnych zabaw.
 • „Zima przyjdzie jutro” – zabawa dydaktyczna, osłuchanie z piosenką, rozmowa na temat treści, zaznaczanie pierwszej miary taktu, nauka słów piosenki.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „Zimowe ubrania” - zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody, kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie.

„Ubrania na zimowe dni” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowego papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych

Zamierzenia na miesiąc październik

Temat tygodnia

„IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

28 września – 02 październik 2020r.

 • „Wycieczka” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o wrażliwości na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej, poznanie charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu.
 • „Jesienne drzewa”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb  i patyczków, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Zbieramy skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw drzew i ich owoców: kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczenia, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczenia.
 • „M jak most” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie liter m, M, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej  i wzrokowej wyrazów, ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów.
 • „Nasi chłopcy” - rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw z okazji „Dnia Chłopca”.
 • „Jesienny kujawiaczek” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z melodią i słowami piosenki, określenie nastroju utworu, rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Barwy jesiennych dni” – zabawa dydaktyczna, określanie jesiennego nastroju, barw na podstawie wiersza „ Pora wesoła” M. Głogowskiego.
 • „Jesienne stworki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody.

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

05 – 09 październik 2020r.

 • „Przygotowania do zimy” –zabawa dydaktyczna, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajem zwierząt na podstawie wiersza B. Formy.
 • „Skarby wiewiórki Basi” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określenia liczebnikiem zbioru elementów.
 • „L jak lupa” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter l, L, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jesienne zoo” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego „Zoo”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Zimowe mieszkania owadów” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania jej przez owady, rozumienie niszczenia domów owadów (mrowisko, ul).
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Tropiciele” – zabawa logiczna, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • „Mamy doniczki, trochę słomek, będą domki dla biedronek” – praca plastyczno-techniczna w grupach.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

12 – 16 październik 2020r.

 • „Zdrowo jemy”- zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców; kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych na podstawie opowiadania „Jak wygląda zdrowie?” J. M. Chmielewskiej.
 • „Warzywa z ogródka” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem włóczki, szablonu i talerzyka papierowego, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Witaminy z warzyw” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „T jak torba” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter t, T, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna, zagadki dotykowe, rozpoznawanie owoców na podstawie dotyku.
 • „Grzyby leśne skarby” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze słowami piosenki „Przepis na zdrowie”. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, dostrzeganie piękna i uroku lasu.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „O zielonym jeżu” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie informacji o jeżu na podstawie wiersza H. Bechlerowej, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Nasz jeżyk” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, kształtowanie umiejętności dokładanego wycinania po linii prostej i falistej, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Temat tygodnia

„SKARBY PANI JESIENI”

19 – 23 październik 2020r.

 • „Spiżarnia zaradnej mamy”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy na podstawie wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”; rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Nasze kompoty” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • „Co kisimy?” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie cyfry 2, ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „Czas na witaminy, kapustę kisimy” – zabawa dydaktyczna i działanie dzieci: „Kiszone ogórki i kapusta” – wielozmysłowe poznanie potraw. Oglądanie, wąchanie, doty­kanie, smakowanie, „Jak dawniej kiszono kapustę?” – rozmowa z gościem, „Kisimy kapustę” – działanie dzieci.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „I jak indyk” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter i, I, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenia pamięci wzrokowej, rozwiązywanie rebusów słuchowych, czytanie tekstu słowno-obrazkowego.
 • „Co mrozimy?” – zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym (mrożenie), rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Przepis na zdrowie” – utrwalenie piosenki, zabawy rytmiczne, akompaniowanie kolegom do ruchu na instrumentach perkusyjnych z uwzględnieniem rytmu i tempa.
 • „Co suszymy?”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy- suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i przechowywania przez zimę.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „Robimy sałatkę owocową” – zabawa tematyczna, rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia; rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

 

 

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

26 – 30 październik 2020r.

 • „Prezent dla ojczyzny” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania Joanny M. Chmielewskiej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna, doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu.
 • „Mój dom i moja rodzina” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „D jak droga” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter d, D,– prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej.
 • „Moje przedszkole” – malowanie farbami plakatowymi na dużych kartonach.
 • „Szewc” – nauka tańca kaszubskiego, zabawy rytmiczne.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5.
 • „Piękna nasza Polska cała” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci. „Stroje regionalne” – zapoznanie z wyglądem stroju regionalnego.
 • „Paski, kwiatki i krateczki, czyli strój z naszego regionu” – praca plastyczna, wycinanie po śladzie, układanie i przyklejanie puzzli, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.