Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: CZERWIEC
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: CZERWIEC

 

Tydzień 1: Moje prawa

Tydzień 2: Dżungla

Tydzień 3: Hop, do szkoły!

Tydzień 4: Hop, na wakacje!

Umiejętności dziecka zdobywane w czerwcu w grupie „Słoneczka”:

 

 • Posługuje się określeniami długości; mierzy długość przedmiotów.

 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.

 • Przelicza elementy.

 • Zna cyfry i liczbę 10.

 • Rozróżnia kierunki (strona prawa – strona lewa).

 • Klasyfikuje przedmioty według określonej zasady.

 • Uważnie słucha tekstów literackich.

 • Dzieli słowa na sylaby.

 • Wyróżnia głoski w słowach.

 • Rozpoznaje litery.

 • Jest sprawne manualnie.

 • Rysuje wzory literopodobne.

 • Odczytuje informacje zapisane w formie symboli.

 • Rozwiązuje krzyżówki.

 • Wie, jak wyglądają dzieci żyjące na innych kontynentach.

 • Wie, jak wygląda dżungla i jakie zwierzęta w niej żyją.

 • Wykonuje prace plastyczne i plastyczno-techniczne.

 • Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania i pierwszych prób pisania.

 • Utrzymuje porządek w miejscu pracy.

 • Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru.

 • Muzykuje z użyciem instrumentów.

 • Uczestniczy w zabawach dramowych.

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych i muzycznych.

 • Jest sprawne fizycznie.

 • Wymienia miejsca, w których można spędzać wakacje.

 • Nazywa środki lokomocji.

 • Rozpoznaje nastroje i nazywa emocje.

 • Zna prawa dziecka.

 • Wymienia swoje obowiązki.

 • Współpracuje z koleżankami i kolegami.

 • Radzi sobie w trudnych sytuacjach.

 • Bawi się w szkołę.

 • Stara się dbać o swoje bezpieczeństwo.