ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2021
bird
sun

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2021

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym dniu promowany i obchodzony jest na całym świecie dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Każdego roku WHO stara się podkreślić temat aktualny w świecie zdrowia i medycyny. Począwszy od zdrowia psychicznego po ubezpieczenia, ten dzień nadaje ton temu, co liczy się aktualnie na globalnej scenie zdrowotnej. Corocznie więc motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów na płaszczyźnie zdrowia publicznego na świecie. W 2021 roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata”. Hasło to i podejmowane działania mają zwrócić uwagę na to, że nierówności istnieją. Mimo że na świecie nastąpiła poprawa średniego poziomu zdrowia i oczekiwanej długości życia oraz zmniejszenie przedwczesnej śmiertelności, to korzyści te nie są odczuwane równo przez wszystkie społeczeństwa. Różnice obserwuje się również u ludzi w każdym wieku, od wczesnych lat do końca życia. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa liderów do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebują. W tym roku uwaga zwrócona jest także na konsekwencje ekonomiczne oraz społeczne będące efektem panującej pandemii. Sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy dbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i niezwykle ważne zdrowie psychiczne.

W Polsce obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą również obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia. W obecnej sytuacji epidemiologicznej podkreślana jest rola personelu medycznego walczącego z pandemią koronawirusa. Wszystkim pracownikom służby zdrowia w ich dniu życzymy dużo zdrowia i wytrwałości.