Pszczółki-archiwum
bird
sun

Pszczółki-archiwum

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Temat tygodnia „BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

01-05 lutego 2021r.

• „Smok Cmok” - słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Białe gołębie”; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

• „Jaś i Małgosia” - zabawa matematyczna – liczenie pierników. Zabawa dydaktyczna - rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów „Układanie rytmów z kolorowych pierników”.

• „Baśnie” – zabawy przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego; określanie charakteru muzyki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr17.

• „Czerwony Kapturek” – wykonanie pracy plastycznej; poznawanie literatury dziecięcej; rozwijanie sprawności manualnej.

• „Nasze ulubione bajki”– słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. Rozmowa na temat tekstu wiersza.

 

Temat tygodnia „MUZYKA WOKÓŁ NAS”

08 – 12 lutego 2021r.

• „Koncert” - słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Koncert. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Improwizacja ruchowa do utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Zima.

• Zabawy przy piosence „Na bębenku”. Przypomnienie sposobu gry na bębenku. „Odgłosy natury” – zagadki muzyczne. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr18.

• „Wszystko jest muzyką” - naśladowanie odgłosów przyrody. Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument?

• „Muzyka wokół nas” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Rozmowa o muzyce” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny. „Dźwięki wokół nas” - zabawa dydaktyczna; rozwijanie mowy; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie wyobraźni.

 

Temat tygodnia „NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE”

15 - 19 lutego 2021r.

• „Ufoludki”- wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach na podstawie opowiadania E. Stadtmüller Ufoludki. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Słuchanie ciekawostek na temat kosmosu. Malowanie farbami ufoludka według pomysłów dzieci.

• „Statek kosmiczny” - zabawa matematyczna; rozwijanie umiejętności liczenia.

• „Trzej kosmici” - słuchanie piosenki. Rozmowa na temat zwrotek i refrenu piosenki, przedmiotów służących do obserwacji – Teleskopy, lunety, lornetki. Improwizacja ruchowa do piosenki. Malowanie kamieni – wykonanie pracy Czarodziejski ka-mień. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr19.

• „Nie jesteśmy sami w kosmosie” – wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej. Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski l. Słuchanie tekstu logopedycznego B. Szelągowskiej Rozmowy ufoludków.

• „Mieszkańcy innych planet” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Nasza Ziemia i planety”; poszerzanie wiedzy dotyczącej kosmosu; rozwijanie kreatywnego myślenia.

 

Temat tygodnia „ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY ”

22-26 lutego 2021r.

• ,,Rodzina krokodyli”- wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Zwierzęta egzotyczne”.

• „Zwierzaki cudaki” - zabawy matematyczne; utrwalanie pojęć duży, mały.

• ,,Żyrafa”- zabawy muzyczno - ruchowe przy piosence. Zabawy z marakasami. Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem tunelu i szarf.

• „Dzika wyprawa” – wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Zwierzęta w Afryce”.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Temat tygodnia „WESOŁE FERIE ZIMOWE”

04 – 15 STYCZNIA 2021r.

• „Ślizgawka” - bogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza H. Ożogowskiej.

• „Zimowe zabawy na śniegu” - układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.

• „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Zimowa piosenka” - usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersz J. Suchorzewskiej.

• „Biała zima” - słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?”

• „Bałwanki” - doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

• „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence.

• „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.

• „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” - słuchanie opowiadania E. Wagner.

 

Temat tygodnia „BABCIA I DZIADEK”

18 – 22 STYCZNIA 2021r.

• „Słodka niespodzianka” -słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ciasteczkowa przygoda. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

• „Kwiatki dla babci”- zabawa dydaktyczna Mam pięć palców. Doliczanie elementów do 5. Ćwiczenia słuchowe Ile razy…?

• „Babcia i dziadek” – słuchanie, rytmizowanie piosenki. Nauka refrenu piosenki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

• „Dziadkowie” - kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka.

 

Temat tygodnia „ZIMA I ZWIERZĘTA”. MISIOWY BAL Z SERDUSZKIEM

25 – 29 STYCZNIA 2021r.

• „Ptasia stołówka” - poznawanie sposobów pomagania ptakom na podstawie opowiadania B. Szelągowskiej Ptasia stołówka. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. • „Karmnik z figur geometrycznych” - zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych; rozwijanie intuicji geometrycznej; rozwijanie umiejętności przeliczania.

• „Dokarmiamy ptaki” – zabawy przy piosence. Przypomnienie dzieciom wyglądu tamburynu i sposobu gry na nim. Rytmizowanie refrenu. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• „Zima i ptaki”- wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie motoryki małej.

• „Zimowe przysmaki ptaków”- zachęcanie do dokarmiania zwierząt; poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimie.

Wspólne przygotowania do balu (przystrajanie sali).

- Rozwijanie umiejętności  rytmicznego poruszania się przy muzyce, zabawy balonami, uczestniczenie w konkursach, wspólna zabawa, integracja grupy.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Temat tygodnia „JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT”

30 LISTOPADA – 04 GRUDNIA 2020r.

• „Dinozaury – straszne jaszczury” - wzbogacanie wiedzy o dinozaurach na podstawie opowiadania E. Stadmuller „Dinozaury”; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

• „Starożytne olbrzymy” –liczenie w zakresie 3,w aspektach głównym i porządkowym; stopniowanie przymiotnika duży.

• „Kto widział dinozaura?”- zabawy przy piosence. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr11.

• Rozmowa z dziećmi na temat: Dlaczego wyginęły dinozaury? „Dinozaury” - wykonanie pracy plastycznej.

• „Dinozaury z wykopalisk” - utrwalanie wiedzy dotyczącej dinozaurów na podstawie wiersza A. Wojtyły „Dinozaury”. Zabawa matematyczna Gdzie jest dinozaur?- rozwijanie orientacji przestrzennej.

 

Temat tygodnia „IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM”

07 – 11 grudnia 2020r.

• „Zimna zima”- wzbogacanie wiedzy o zjawiskach atmosferycznych na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Śnieg”.

• „Porządki przedświąteczne”- zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności klasyfikowania; rozwijanie słuchu fonematycznego.

• Zabawy przy piosence „Zima”. Poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki; rozwijanie umiejętności wokalnych. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr12.

• „Zimą wkoło jest smutno czy wesoło?”- wzbogacenie wiadomości na temat zimy, zimowych zabaw i ich bezpieczeństwa, rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie podstawowych emocji. „Wesołe śnieżynki” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Zima wokół nas” - poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy na podstawie wiersza B. Formy „Zima”.

 

Temat tygodnia „MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA”

14 – 18 GRUDNIA 2020r.

• „Urodziny” – rozwijanie koncentracji uwagi na podstawie opowiadania A. Widzowskiej Urodzinowe przyjęcie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

• „Jak upływa czas?” – dostrzeganie cykliczności dnia i nocy.

• „Smutny czy wesoły?”- zabawy przy piosence; rozwijanie pamięci muzycznej. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• „Zabawy balonami”- rozwijanie ekspresji twórczej. 

• „Przyjęcie urodzinowe”- słuchanie wiersza Doroty Gellner „Przyjęcie”. Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich.

 

Temat tygodnia „IDĄ ŚWIĘTA”

21 – 31 grudnia 2020r.

• „W oczekiwaniu na święta” - wzbogacanie wiedzy o świętach Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania E. Stadtmüller „Święta”.

• „Policz, ile jest bombek”- rozwijanie umiejętności liczenia. „Kolor do koloru” -rozpoznawanie i nazywanie kolorów.

• Zabawy przy piosence „Choinka”. Nauka refrenu piosenki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr13.

• „Choinka” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Boże Narodzenie” - poznanie zwyczajów, tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania M. Strzałkowskiej.

• „Mój prezent” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Świąteczne prezenty”- poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Święta w domu”.

• „Zabawa Sylwestrowa”- swobodne wypowiedzi dzieci na temat powitania Nowego Roku.