Pszczółki-archiwum
bird
sun

Pszczółki-archiwum

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Temat tygodnia

„MÓJ DOM”

02 – 06 LISTOPADA 2020r.

• „Każdy ma swój dom” - wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Dom”.

• „Zabawy figurami geometrycznymi” - rozwijanie intuicji geometrycznej.

• „Przyjaciel” – zabawy przy piosence;-rozwijanie umiejętności wokalnych.Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 9.

• „Moje mieszkanie” – poznawanie pomieszczeń i sprzętów znajdujących się w domu; rozwijanie wrażliwości wyobraźni muzycznej.

• „W mojej rodzinie” – rozwijanie wypowiedzi słownych.

 

Temat tygodnia

„MOJA OJCZYZNA”

09 – 13 LISTOPADA 2020r.

• Biało czerwona flaga – zapoznanie z symbolami narodowymi na podstawie opowiadania E. Stadmüller„Biało-czerwone”.

• „Warszawa – nasza stolica” - poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence na podstawie wiersza

   Z. Dmitrocy „Legenda o warszawskiej Syrence” .„Domino z herbami” - gra matematyczna.

• „Kolory flagi” – wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej.

• „Mazurek Dąbrowskiego” – nauka refrenu hymnu narodowego. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 9.

 

Temat tygodnia

„MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI”

16 – 20 LISTOPADA 2020r.

• „Mam prawa i obowiązki” - kształtowanie świadomości posiadania praw i obowiązków na podstawie opowiadania E. Stadtmüller „Prawa i obowiązki”.

• „Robimy porządki” - rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

• „Lubię pomagać” – zabawy przy piosence; kształtowanie poczucia rytmu. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 10.

• „Nasze obowiązki” - wykonanie pracy plastycznej.

• Uroczystość z okazji „Światowego Dnia Pluszowego Misia”.

 

Temat tygodnia

„MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

23 – 27 listopada 2020r.

• „Bezpiecznie na rowerze” - rozmowa kierowana na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Rower” i ilustracji w książce.

   Rozumienie humoru sytuacyjnego; wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

• „Przybory toaletowe”- zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności przeliczania elementów.

• „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawy przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego, propagowanie zdrowego żywienia.Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 10.

• „Dbajmy o zdrowie!” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej. Rozmowa na temat sposobów dbania o zdrowie.„Kolorowe kubeczki” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Wiem, jak dbać o swoje zdrowie” - utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie na podstawie wiersza M. Witewskiej„W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa”.