Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Temat tygodnia „WESOŁE FERIE ZIMOWE”

04 – 15 STYCZNIA 2021r.

• „Ślizgawka” - bogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza H. Ożogowskiej.

• „Zimowe zabawy na śniegu” - układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.

• „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Zimowa piosenka” - usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersz J. Suchorzewskiej.

• „Biała zima” - słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?”

• „Bałwanki” - doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

• „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence.

• „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.

• „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” - słuchanie opowiadania E. Wagner.

 

Temat tygodnia „BABCIA I DZIADEK”

18 – 22 STYCZNIA 2021r.

• „Słodka niespodzianka” -słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Ciasteczkowa przygoda. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

• „Kwiatki dla babci”- zabawa dydaktyczna Mam pięć palców. Doliczanie elementów do 5. Ćwiczenia słuchowe Ile razy…?

• „Babcia i dziadek” – słuchanie, rytmizowanie piosenki. Nauka refrenu piosenki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• Uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.

• „Dziadkowie” - kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Dzień Babci i Dziadka.

 

Temat tygodnia „ZIMA I ZWIERZĘTA”. MISIOWY BAL Z SERDUSZKIEM

25 – 29 STYCZNIA 2021r.

• „Ptasia stołówka” - poznawanie sposobów pomagania ptakom na podstawie opowiadania B. Szelągowskiej Ptasia stołówka. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. • „Karmnik z figur geometrycznych” - zabawy z wykorzystaniem figur geometrycznych; rozwijanie intuicji geometrycznej; rozwijanie umiejętności przeliczania.

• „Dokarmiamy ptaki” – zabawy przy piosence. Przypomnienie dzieciom wyglądu tamburynu i sposobu gry na nim. Rytmizowanie refrenu. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr14.

• „Zima i ptaki”- wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie motoryki małej.

• „Zimowe przysmaki ptaków”- zachęcanie do dokarmiania zwierząt; poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimie.

Wspólne przygotowania do balu (przystrajanie sali).

- Rozwijanie umiejętności  rytmicznego poruszania się przy muzyce, zabawy balonami, uczestniczenie w konkursach, wspólna zabawa, integracja grupy.