Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Temat tygodnia „BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

01-05 lutego 2021r.

• „Smok Cmok” - słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Białe gołębie”; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

• „Jaś i Małgosia” - zabawa matematyczna – liczenie pierników. Zabawa dydaktyczna - rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów „Układanie rytmów z kolorowych pierników”.

• „Baśnie” – zabawy przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego; określanie charakteru muzyki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr17.

• „Czerwony Kapturek” – wykonanie pracy plastycznej; poznawanie literatury dziecięcej; rozwijanie sprawności manualnej.

• „Nasze ulubione bajki”– słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. Rozmowa na temat tekstu wiersza.

 

Temat tygodnia „MUZYKA WOKÓŁ NAS”

08 – 12 lutego 2021r.

• „Koncert” - słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Koncert. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Improwizacja ruchowa do utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Zima.

• Zabawy przy piosence „Na bębenku”. Przypomnienie sposobu gry na bębenku. „Odgłosy natury” – zagadki muzyczne. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr18.

• „Wszystko jest muzyką” - naśladowanie odgłosów przyrody. Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument?

• „Muzyka wokół nas” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Rozmowa o muzyce” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny. „Dźwięki wokół nas” - zabawa dydaktyczna; rozwijanie mowy; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie wyobraźni.

 

Temat tygodnia „NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE”

15 - 19 lutego 2021r.

• „Ufoludki”- wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach na podstawie opowiadania E. Stadtmüller Ufoludki. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Słuchanie ciekawostek na temat kosmosu. Malowanie farbami ufoludka według pomysłów dzieci.

• „Statek kosmiczny” - zabawa matematyczna; rozwijanie umiejętności liczenia.

• „Trzej kosmici” - słuchanie piosenki. Rozmowa na temat zwrotek i refrenu piosenki, przedmiotów służących do obserwacji – Teleskopy, lunety, lornetki. Improwizacja ruchowa do piosenki. Malowanie kamieni – wykonanie pracy Czarodziejski ka-mień. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr19.

• „Nie jesteśmy sami w kosmosie” – wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej. Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski l. Słuchanie tekstu logopedycznego B. Szelągowskiej Rozmowy ufoludków.

• „Mieszkańcy innych planet” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Nasza Ziemia i planety”; poszerzanie wiedzy dotyczącej kosmosu; rozwijanie kreatywnego myślenia.

 

Temat tygodnia „ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY ”

22-26 lutego 2021r.

• ,,Rodzina krokodyli”- wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Zwierzęta egzotyczne”.

• „Zwierzaki cudaki” - zabawy matematyczne; utrwalanie pojęć duży, mały.

• ,,Żyrafa”- zabawy muzyczno - ruchowe przy piosence. Zabawy z marakasami. Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem tunelu i szarf.

• „Dzika wyprawa” – wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Zwierzęta w Afryce”.