Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne WRZESIEŃ
bird
sun

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne WRZESIEŃ

 

WITAMY PO WAKACJACH!

 

"W przedszkolu jak w domu"

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci,

idą z rodzicami do przedszkola dzieci.

W przedszkolu zabawek i książek bez liku.

Każdy ma miejsce przy małym stoliku.

Razem z naszą panią pilnie się uczymy.

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.

Powiem wam coś jeszcze, nie mówcie nikomu,

że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!

 

„Stokrotki” – to grupa 6-latków, do której uczęszcza 12 dziewczynek i 12 chłopców.

 

Temat tygodnia

„W PRZEDSZKOLU”

01 – 03 września 2021r.

 

 

 • „Lumenki”– wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie; rozmowa z dziećmi o dobrych manierach na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej.
 • „Kodeks przedszkolaka” – tworzenie zbioru zasad obowiązujących w grupie.
 • „Lewa – prawa” –różnicowanie pojęć prawa, lewa, kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie.
 • „Planeta dzieci” – zabawy przy piosence, poznanie słów, rytmu i melodii piosenki.
 • „Zabawki w kącikach” – nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu, podawanie nazw kącików.
 • „Gąsienica przyjaźni” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb i dziecięcych dłoni, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

 

 

 

Temat tygodnia

„NASZE PRZEDSZKOLE”

06 – 10 września 2021r.

 

 • „Kwoka”- uświadomienie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, rozmowa o dobrych manierach na podstawie wiersza „Kwoka” Jana Brzechwy.
 • „Rysowanki – Przytulanki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek i karteczek samoprzylepnych.
 • „Moja prawa, twoja lewa” – rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni.
 • „Miał raz Felek kartofelek” – zabawy językowe; poszerzanie zasobu słownika dzieci, kształtowanie percepcji słuchowej, odszukiwanie słowa w słowie.
 • „Dorośli w przedszkolu” – uświadomienie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy.
 • „Pani Muzyka” – zabawy przy muzyce, rozwijanie wyobraźni muzycznej.
 • „Mój plac” –przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po przedszkolu i placu przedszkolnym.
 • „Plac zabaw” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.

 

 

Temat tygodnia

„JESTEM BEZPIECZNY”

13 – 17 września 2021r.

 

 • „Odwaga” - wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawienie się złu na podstawie opowiadania „Odważnik” Joanny M. Chmielewskiej.
 • „Medal za ...”– wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowych talerzyków i kolorowego papieru.
 • „Znaki wokół nas” –wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych, utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię.
 • O jak oko” –poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • „Pan policjant”- zapoznanie z pracą policjanta, utrwalenie elementarnych zasad ruchu drogowego.
 • „Zawody” – osłuchanie z piosenką, aktywne słuchanie muzyki, instrumentacja piosenki.
 • „Bądźmy bezpieczni”- utrwalenie zasad ruchu drogowego na podstawie wiersza „Zwierzęta na wycieczce” E. Piechny – Pietrzyk.
 • „Domy i samochody” – zabawa konstrukcyjno-plastyczna.

 

 

 

Temat tygodnia

„POMOCNA DŁOŃ”

20 – 24 września 2021r.

 

 • „Ja nie boję się niczego” - rozwijanie słownika czynnego dzieci, poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga, rozmowa o odwadze cywilnej na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej.
 • „Kim będę w przyszłości”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem pisaków i kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Uwaga! Straż” –zabawy matematyczne; utrwalanie nazw figur geometrycznych, kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • A jak antena” –wprowadzenie liter a, A, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • „Pan ratownik” –zapoznanie z pracą ratownika, kształtowanie szacunku do tego zawodu.
 • „Doudlebska polka” – wprowadzenie tańca, zapoznanie ze strukturą utworu, poznanie figur; kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca.
 • „Bezpiecznie na ulicy” –zabawa tematyczna; rozmowa z dziećmi. Ćwiczenia analizy sylabowej i głoskowej. Układanie zdań.
 • „Bezpieczne zabawy” – rysowanie pastelami; wzbogacanie doświadczeń plastycznych.