Zamierzenia na miesiąc październik
bird
sun

Zamierzenia na miesiąc październik

Temat tygodnia

„IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

28 września – 02 październik 2020r.

 • „Wycieczka” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o wrażliwości na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej, poznanie charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu.
 • „Jesienne drzewa”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb  i patyczków, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Zbieramy skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw drzew i ich owoców: kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczenia, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczenia.
 • „M jak most” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie liter m, M, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej  i wzrokowej wyrazów, ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów.
 • „Nasi chłopcy” - rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw z okazji „Dnia Chłopca”.
 • „Jesienny kujawiaczek” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z melodią i słowami piosenki, określenie nastroju utworu, rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Barwy jesiennych dni” – zabawa dydaktyczna, określanie jesiennego nastroju, barw na podstawie wiersza „ Pora wesoła” M. Głogowskiego.
 • „Jesienne stworki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody.

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

05 – 09 październik 2020r.

 • „Przygotowania do zimy” –zabawa dydaktyczna, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajem zwierząt na podstawie wiersza B. Formy.
 • „Skarby wiewiórki Basi” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określenia liczebnikiem zbioru elementów.
 • „L jak lupa” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter l, L, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jesienne zoo” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego „Zoo”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Zimowe mieszkania owadów” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania jej przez owady, rozumienie niszczenia domów owadów (mrowisko, ul).
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Tropiciele” – zabawa logiczna, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • „Mamy doniczki, trochę słomek, będą domki dla biedronek” – praca plastyczno-techniczna w grupach.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

12 – 16 październik 2020r.

 • „Zdrowo jemy”- zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców; kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych na podstawie opowiadania „Jak wygląda zdrowie?” J. M. Chmielewskiej.
 • „Warzywa z ogródka” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem włóczki, szablonu i talerzyka papierowego, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Witaminy z warzyw” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „T jak torba” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter t, T, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna, zagadki dotykowe, rozpoznawanie owoców na podstawie dotyku.
 • „Grzyby leśne skarby” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze słowami piosenki „Przepis na zdrowie”. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, dostrzeganie piękna i uroku lasu.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „O zielonym jeżu” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie informacji o jeżu na podstawie wiersza H. Bechlerowej, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Nasz jeżyk” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, kształtowanie umiejętności dokładanego wycinania po linii prostej i falistej, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Temat tygodnia

„SKARBY PANI JESIENI”

19 – 23 październik 2020r.

 • „Spiżarnia zaradnej mamy”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy na podstawie wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”; rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Nasze kompoty” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • „Co kisimy?” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie cyfry 2, ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „Czas na witaminy, kapustę kisimy” – zabawa dydaktyczna i działanie dzieci: „Kiszone ogórki i kapusta” – wielozmysłowe poznanie potraw. Oglądanie, wąchanie, doty­kanie, smakowanie, „Jak dawniej kiszono kapustę?” – rozmowa z gościem, „Kisimy kapustę” – działanie dzieci.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „I jak indyk” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter i, I, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenia pamięci wzrokowej, rozwiązywanie rebusów słuchowych, czytanie tekstu słowno-obrazkowego.
 • „Co mrozimy?” – zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym (mrożenie), rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Przepis na zdrowie” – utrwalenie piosenki, zabawy rytmiczne, akompaniowanie kolegom do ruchu na instrumentach perkusyjnych z uwzględnieniem rytmu i tempa.
 • „Co suszymy?”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy- suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i przechowywania przez zimę.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „Robimy sałatkę owocową” – zabawa tematyczna, rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia; rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

 

 

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

26 – 30 październik 2020r.

 • „Prezent dla ojczyzny” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania Joanny M. Chmielewskiej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna, doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu.
 • „Mój dom i moja rodzina” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „D jak droga” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter d, D,– prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej.
 • „Moje przedszkole” – malowanie farbami plakatowymi na dużych kartonach.
 • „Szewc” – nauka tańca kaszubskiego, zabawy rytmiczne.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5.
 • „Piękna nasza Polska cała” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci. „Stroje regionalne” – zapoznanie z wyglądem stroju regionalnego.
 • „Paski, kwiatki i krateczki, czyli strój z naszego regionu” – praca plastyczna, wycinanie po śladzie, układanie i przyklejanie puzzli, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.