Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczna miesiąc czerwiec 2021 r.
bird
sun

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczna miesiąc czerwiec 2021 r.

Temat tygodnia "NIBY TACY SAMI, A JESZCZE INNI"

31 maj – 04 czerwca 2021r.

• "Tolerancja" – kształtowanie postawy tolerancji na opowiadania A. Widzowska Inna. Rozmowa na podstawie opowiadania i w książce.

• "Zabawy z piłką" - rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie motoryki małej. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 32.

• "Wszyscy lubimy się bawić" - Ćwiczenia pamięci – Co czyli ze środka koła? Zabawa dydaktyczna "Liczymy". Ćwiczenie na spostrzeganie – "Znajdź taki sam kształt".

• "Kolorowy świat dzieci"- wykonanie pracy: rozpoznawanie i nazywanie kolorów; rozwijanie ciekawości poznawczej.

"Nasze zabawki" - uświadamianie podobieństwa między dziećmi na wiersza B. Szelągowska "Kraina zabawek".

• "Gdzie jest ta zabawka?" - zabawa.

• "Moja wymarzona zabawka" – wykonanie pracy plastycznej.

Temat tygodnia "POZNAJEMY ZAWODY"

07 – 11 czerwca 2021r.

• "Znam różne zawody!" – poznaniak nazw zawodów.

• "Mój tata jest strażakiem"- zabawy przy piosence, rozwijanie umiejętności wokalnych.

• Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 32.

• "Tyle samo guzików"- zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności przeliczania elementów.

• "Ciastka, ciasteczka" – wykonanie ciasteczek.

Temat tygodnia "WAKACYJNE PODRÓŻEE"

14 – 18 czerwca 2021r.

• "Poznajemy pojazdy" – zapoznanie się z pojazdami i ich zastosowaniem na opowiadania E. Stadtmüller Wakacje. Rozmowa na temat opowiadania i ilustracji w książce.

• "Wakacje" – zabawy z piosenką". Nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.

• " Co będzie pływać, a co nie?" - zabawy z wodą.

• Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 33.

• "Na plaży jest fajnie" - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci; utrwalanie umiejętności określeń: najwięcej, najmniej .

• "Bezpieczne wakacje" - utrwalanie zasad ościennych w różnych miejscach na B. Szeląg Bezpieczneowskiejj ej wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawy dydaktyczne: "Znam... Numer alarmowy".

Temat tygodnia "POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS"

21 – 25 czerwca 2021r.

• "Wakacyjne wędrówki"- słuchanie wiersza A. Widzowskiej "Wakacje". Rozmowa na podstawie opowiadania i w książce. Pożegnanie z Olkiem i Adą.

• "Wakacyjna podróż pociągiem" - wykonanie biletów. Zabawy z piosenką "Wakacyjna wyliczanka". Rozmowa na podstawie piosenki. Nauka refrenu, piosenki metodą ze słuchu.

• Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 34.

• "Ahoj, przygodo" - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci.

• "Bezpiecznie nad wodą" - rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. "Co żaglówka popłynie najdalej? -ćwiczenia oddechowe.

• "Żaglówka" – plastycznej pracy.

• "Wakacyjny plecak" - uwagi na potrzeby przedmiotów – zabawa dydaktyczna.