Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – Maj

 

"Mój dom"

Realizowany od 05 maja do 07 maja 2021r.

Dziecko:

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- dobiera dwa jednakowe lub różniące się jednym szczegółem obrazki

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- opowiada, co znajduje się na ilustracji,

- rozpoznaje najbliższą okolicę
- wskazuje budynek przedszkola, plac zabaw

- stosuje określenia wielkości: mały- duży, wysoki-niski

- - umie nazwać swój kraj, w którym mieszka

- rozpoznaje melodię hymnu narodowego

- rozumie, ze należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych

- wie, ze Warszawa jest stolicą Polski

- uważnie ogląda filmik edukacyjny,

- wypowiada się na temat symboli narodowych,

- wypowiada się pełnymi zdaniami,

- słucha wypowiedzi innych,

- rozpoznaje flagę narodową

 

"Na wiejskim podwórku"

Realizowany od 10 do 14 maja 2021r.

Dziecko:

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją nauczyciela

- wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji, nazywając zwierzęta  i ich domy

- uważnie słucha krótkich utworów literackich,

- zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu,

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych, np. krowa, kura, koń

- składa kartkę zgodnie z instrukcją nauczyciela

- uważnie ogląda prezentację multimedialną

 

"Idziemy do zoo"
Realizowany od 17  do 21 maja 2021r.

Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych

- tworzy wyklejanki z wykorzystaniem różnego rodzaju materiały plastycznego

- bezpiecznie posługuje się klejem

segreguje obiekty według podanego kryterium

- rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod ,za, przed, i ich używa

-przelicza w zakresie ,

- łączy takie same elementy – wykonuje kare pracy.

 

"Dla mamy i taty"

Realizowany od 24 do 28 maja 2021r.

Dziecko:

- wyraża swoje uczucia do rodziców i bliskich

- opowiada o swojej rodzinie

- wykonuje upominki okolicznościowe dla bliskich

- czerpie radość z obdarowywania innych

- rozpoznaje i próbuje  nazywać własne uczucia: radość, smutek, złość

- aktywnie bierze udział we wspólnych zabawach

- słucha poleceń nauczyciela,

- próbuje dokładnie wykonać ćwiczenia grafomotoryczne używając chwytu pisarskiego

- zna imion rodziców i rodzeństwa oraz dziadków

- klasyfikuje obiekty według podanych kryteriów,

-  liczy i porównuje liczebność zbiorów

- potrafi grupować przedmioty według ich liczebności

- uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze śpiewem,

- prezentuje taniec i piosenkę dla mamy

- wie, jak należy zachować się podczas nagrania