Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec

Realizowane tematy:

  • „Lubimy rysować i malować”

od 01 do 05 marca 2021r.

  • „Lubimy śpiewać i grać”

0d 08 do 12 marca 2021r.

  • „Wiosenne porządki”

Od 15 do 19 marca 2021r.

  • „Wiosna, wiosna”

Od 22 do 26 marca 2021r.

 

Dziecko:

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech

- reaguje na sygnał wzrokowy, słuchowy, gest,

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela

grupuje przedmioty według podanego kryterium

- słucha krótkich wierszy

- dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu

- rozpoznaje i nazywa wybrane kolory

- stara się wypowiadać pełnymi zdaniami,

- słucha wypowiedzi innych.

wykonuje prace plastyczną według podanego wzoru i poleceń nauczyciela,

- sprawnie posługuje się pędzlem podczas malowania

- wypowiada się na temat swoich wytworów

- jest otwarte na nowe doświadczenia

rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

- wskazuje w najbliższym otoczeniu przedmioty, które wydają charakterystyczne dźwięki

- słucha krótkich opowiadań

- wypowiada się na temat opowiadań