Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Styczeń

04-17.01.2021 Temat tygodnia: WESOŁE FERIE

18-22.01.2021 Temat tygodnia: DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

25-29.2021 Temat tygodnia: W KRAINIE BAJEK

 

- Odpowiada na pytania nauczyciela

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

- Porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania

- Naśladuje ruchy nauczyciela

- Reaguje ruchem na hasło

- Przestrzega ustalonych zasad w zabawach ruchowych

-  Zgłasza chęć wypowiadania się na określony temat, podnosząc rękę.

-  Słucha z uwagą czytanego tekstu.

-  Przelicza za pomocą liczebników głównych; porównuje liczbę elementów w zbiorze, łącząc elementy w pary.

- Wywiązuje się z przyjętych na siebie ról osób dorosłych w zabawie tematycznej.

-  Śpiewa piosenki,  

- Uczestniczy w przedstawieniu teatrzyku sylwetowego organizowanym przez N.

- Uczy się odpowiednio reagować na przygody bohaterów

- Ozdabia według własnego pomysłu pracę plastyczną (szablon) techniką stemplowania

- Wypowiada się na temat treści poznanych bajek

- Próbuje opowiadać przygody bohaterów bajki, zachowując logiczny ciąg zdarzeń

- Wykonuje proste kroki taneczne zgodnie z tempem muzyki