Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

Mali konstruktorzy

Realizowany od 02 do 06 listopada 2020r.

  • Znajdź różnice”- ćwiczenie spostrzegawczości
  • „konstruktorzy”- rozmowa na temat kontruowania i pracy konstruktora
  • „Kto się schował?”- zabawy z chustą animacyjną
  • „Zabawy paluszkowe”- ćwiczenie małej motoryki
  • Wysoka – niska wieża”- rozmowa na temat obrazków przedstawiających różnego rodzaju wieże. Przeliczanie w zakresie 3
  • „Mali konstruktorzy”- Budowanie wieży z klocków
  • Kwadrat jak...”- zabawa słowna. Wyszukiwanie kształtu kwadratu w przedmiotach codziennego użytku
  • prezentacja figury geometrycznej; trójkąta.
  • Wykonanie pracy plastycznej „Trójkątny obrazek”

 

Zabawy przy tablicy interaktywnej