Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

Wrzesień  01.09.2020r. - 30.09.2020r.

 

Dziecko:

 • Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • podaje swoje imię
 • stara się zgodnie bawić innym dziećmi
 • podejmuje proste zabawy tematyczne
 • maluje farbami plakatowymi z użyciem pędzla
 • wykonuje ćwiczenia kształtujące prawidłowy oddech
 • nazywa i wskazuje części ciała
 • chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • uczestniczy we wspólnym porządkowaniu zabawek w Sali
 • próbuje liczyć w zakresie 3
 • rozpoznaje i nazywa skarby jesieni
 • recytuje krótkie wierszyki