Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Wrzesień
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne Wrzesień

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.